Sedan några veckor tillbaka pågår ett intensivt testande av Mac OS 10.6.3. Nu rapporterar AppleInsider att ännu en betaversion skickats ut till utvecklarna.

Bland nyheterna i build 10D538 märks utökat stöd för tredjepartsskrivare samt förbättrad säkerhet och stabilitet för Quicktime X. Dessutom sägs den nya versionen ge högre prestanda i bland annat Logic Pro.

Skarp version av 10.6.3 väntas kring månadsskiftet februari/mars.