Några utvecklare har tröttnat på Apples obstinata inställning till Adobes så välanvända teknik, och helt enkelt kringgått de käppar som Apple satt upp.

Öppna källkodprojektet Gordon har tagit fram en teknik som med hjälp av javascript kan köra Flash-filer (.swf) direkt i Mobile Safari – utan att vare sig jailbreaka eller utföra andra hack på telefonen.

Än så länge är tekniken i ett tidigt skede av utvecklingen och fungerar bara med en väldigt begränsad uppsättning swf-taggar, och dessutom måste utvecklare som vill få sina Flash-filer att spela upp på iPhone vira in koden i html och importera Gordon-koden. Men detta till trots – Flash på iPhone är nu verklighet.

Demofiler hittar du här.