På sistone har Apple vidtagit en rad åtgärder mot utvecklare som inte följer spelreglerna för App Store.

Det senaste exemplet rör en utvecklare som kallar sig för Molinker och som på kort tid lagt upp fler än 1 000 program på App Store. Inga av programmen håller någon högre kvalitet, men trots det fick de fem stjärnor i betyg från så gott som samtliga användare.

Det anmärkningsvärda var att samtliga positiva recensioner dök upp inom några timmar efter att programmen lanserats, något som fick konkurrerande utvecklare att ana ugglor i mossen och kontakta Apple.

Mycket riktigt visade det sig att Molinker anlitat en stab av personer som hade till enda uppgift att ge maxbetyg till utvecklarens program. För att de skulle kunna lämna sina omdömen fick de så kallade promo-koder av utvecklaren.

Apples svar blev att omedelbart plocka bort samtliga Molinkers program från App Store, rapporterar iPhoneography.