Det finns en rad anledningar att installera den senaste uppdateringen av Snow Leopard. Bortsett från att 58 säkerhetshål tätats till rapporteras det även om ökad kompatibilitet med Adobe Creative Suite.

Enligt utvecklaren John Nack innebär Mac OS X 10.6.2 bland annat följande förbättringar vad gäller Adobes mjukvara:

  • Färre krascher vid öppnande och sparande
  • Återigen möjligt att släppa bilder på ikonen i dockan
  • Typsnittet Menlo orsaker inte längre att Photoshop kraschar
  • Markörer visas återigen korrekt

Det bör dock påpekas att det fortfarande finns en hel del buggar kvar att reda ut. Förmodligen är det därför bara en tidsfråga innan vi kan vänta oss en större uppdatering av Adobes programsvit.