Swedbank, Finansiell id-teknik, Telia och Telenor samarbetar med utvecklingen av en tjänst för BankID med mobiltelefoner. Tjänsten kräver ett speciellt sim-kort och en tilläggstjänst, som kallas Mobil id-hantering, hos operatören för att fungera. Det speciella sim-kortet har utvecklats för att dagens sim-kort inte har stöd för Mobil id-hantering.

Göran Zebühr, produktchef för BankID på Swedbank, säger att testerna nu är i full gång.

Hur långt har ni kommit med tjänsten?

– Vi har gett 1 000 kunder möjlighet att testa tjänsten i två månader. Från nu i mitten av september till mitten av november.

När beräknas tjänsten vara i bruk för alla kunder?

– I början av nästa år. Vi kan inte säga något exakt datum. Först ska testarna få chansen att utvärdera ordentligt. Sedan ska de få svara på frågor om hur de har upplevt att det fungerar. Om det visar sig uppstå problem under testet eller om kunder kommer in med många förslag på förbättringar kan utvecklingen ta längre tid innan vi går ut brett till alla kunder.

Har det varit några problem hittills?

– Det kan vi inte kommentera i dagsläget. Efter utvärderingen som kan ske i slutet av november vet vi mer, avslutar Göran Zebühr.

Via en speciell webbsida avsedd för BankID i mobilen loggar användaren in sig med sitt personnummer. Användaren anger sedan sitt mobilnummer följt av en fyrsiffrig kod som dyker upp på datorskärmen. Samma fyrsiffriga kod ska användaren också knappa in på sin telefon. När det är gjort knappar användaren in en egen kod som ska bestå av 6-8 tecken. Klart och inloggat på internetbanken.

Det kan vara problem med att använda sim-kortet i iPhone, då det först varken gick att ta emot samtal eller sms förrän simkortet stoppades in i en gammal telefon för att med den "presentera" sim-kortet på telenätet. Efter att man flyttat tillbaks sim-kortet till en iPhone fungerade allt utmärkt.

Att använda mobilen istället för vanlig säkerhetsdosa tar lite längre tid utan att upplevas som långsamt. Första gången tjänsten används skickas en kod till användaren med posten. Tjänsten baseras på sms-trafik vilket kommer att påverka kostnaden utomlands. Som det ser ut nu kommer tjänsten att kosta nio kronor i månaden i abonnemangsform eller per gång den används.

Det är Finansiell id-teknik som ligger bakom satsningen på en mobil BankID-lösning. I dagsläget är 10 banker anslutna till BankID-konceptet och Swedbank blev först med att utveckla tjänsten i Sverige. Tanken är att alla anslutna banker kommer att ha en liknande tjänst i framtiden.