Picasa är Googles “iPhotoutmanare” – det vill säga ett program med vilket du kan lägga in, sortera, hålla koll på och göra enkla redigerar av foton. Version 3.5 av programmet har nu släppts, med ett antal nyheter.

För det första har funktioner för ansiktsigenkänning och geotaggning bakats in i programmet, precis som Apple gjorde i senaste iPhotouppdateringen. Hålla koll på personer i bilder har du även tidigare kunnat göra med Google, men då enbart direkt på Picasa Webalbums-sajten och inte i det fristående programmet.

Funktionen för att geotagga foton (det vill säga markera var de togs på en karta) har förbättrats genom integrering med Google Maps.