Scrivener samlar ihop alla typer av media som behövs i ett projekt.


Grundtanken bakom Scrivener är att den som skriver en längre text arbetar med ett projekt snarare än ett sammanhängande dokument. Scrivener kombinerar därför ordbehandling med en rad andra funktioner som är tänkta att underlätta hela processen av att skriva till exempel en bok eller ett manus. Bland annat kan du importera allt från textfiler till bilder, och Scrivener kan till och med spela upp video. Programmet består av ett huvudfönster som är uppdelat i tre olika sektioner; en vänsterspalt, ett mittenfönster och en högerspalt.

Vänsterspalten påminner om sidofönstret i Finder eller iTunes, och fungerar på ungefär samma sätt. Den innehåller en lista över alla filer i ditt projekt, och om du klickar på en fil i vänsterspalten så öppnas filen i mittenfönstret. Som grundinställning ligger det två mappar i vänsterspalten, ”Draft” för textfiler och ”Research” för mediefiler. Du kan också skapa egna mappar och sortera dina filer genom att dra dem mellan mapparna. Mittenfönstret är programmets huvudfönster, och det är här du skriver din text. Om du vill så kan du välja att redigera din text i helskärmsläge för att stänga ute eventuella distraktioner.

Du kan också göra enkel textformatering i mittenfönstret, men tanken är inte att Scrivener ska fungera som en komplett ordbehandlare. Den slutgiltiga layouten av din text gör du bäst i något annat program, och för att komma åt dina texter utanför Scrivener måste du exportera ditt projekt. Mittenfönstret fungerar också som en spelare för de mediefiler du valt att inkludera i ditt projekt, och Scrivener stödjer en imponerande mängd filformat. Högerspalten är Scrivener fönster för metainformation ”Inspector”. Alla filer som du lägger till i ditt projekt får automatiskt egna metadata, och högerspalten ser därför olika ut beroende på vilken fil som är aktiv.
Scrivener är ett kompetent och prisvärt program. Dess största styrka är att det är enkelt att använda, och har många användbara funktioner.

FAKTA SCRIVENER

Info: literatureandlatte.com
Version: 1.5
Pris: 350 kronor.


Väldigt användbart och snyggt.


Vi vill se bättre möjligheter till textformatering direkt i programmet.

BETYG