Sedan Snow Leopard släpptes har många haft problem att logga in på sin bank och utföra andra ärenden som kräver BankID efter att klientprogramvaran slutat fungera.

BankID meddelar nu att en uppdatering till mjukvaran släpps om två veckor. Den kommer bara att gälla 32-bitarsversionen av systemet, men fungerar med både Safari och Firefox. En uppdatering till 64-bitarsversionen släpps vid ett senare tillfälle.

Men för dem som redan uppgraderat har BankID tagit fram en tillfällig lösning på problemet:

Tillfällig lösning för användning av BankID i Personal 4.10.2.24 under Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)

BankID-tillämpningarna fungerar i FireFox och 32-bitars Safari. Om du vill använda Safari behöver du starta den i 32-bitarsläge enligt följande eftersom Snow Leopard levereras med 64-bitars Safari:

1. Öppna Finder och gå in i Program-mappen.

2. Högerklicka (Ctrl-klicka) på Safari och välj Visa Info.

3. Bocka för alternativet Öppna i 32-bitarsläge.

4. Stäng Info-dialogen.

BankID på fil

Problemet med Personal 4.10.2.24 i Mac OS X 10.6 är att programmet inte startar när det finns ett BankID tillgängligt. Den tillfälliga lösningen är att lägga ut sitt/sina filbaserade BankID på ett USB-minne som man ansluter först när Personal redan har startat. Gör så här:

1. Flytta (kopiera och sedan ta bort originalet) cbt-mappen (användarnamn/cbt) till ett USB-minne.

2. Mata ut USB-minnet.

3. Starta Personal.

4. Anslut USB-minnet.

1. Svara Ja om följande dialog visas:

2. Använd ditt BankID som vanligt.

Om Personal inte visar något BankID i huvudfönstret klickar du på ”Personal”-menyn och välj menyalternativet ”Inställningar”. Under rubriken ”E-legitimationer” klickar du på knappen ”Lägg till” och lägger till sökvägen till det anslutna USB-minnet. Stäng sedan inställningsdialogen.

När du har avslutat Personal måste du mata ut USB-minnet innan du startar Personal på nytt. När programmet väl är startat ansluter du USB-minnet och ditt BankID kommer upp som vanligt.

BankID på kort

Problemet med Personal 4.10.2.24 i Mac OS X 10.6 är att programmet inte startar när det finns ett BankID tillgängligt. Den tillfälliga lösningen är att inte sätta in sitt kort i kortläsaren förrän Personal redan har startat. Gör så här:

1. Starta Personal utan att ha satt in kortet i kortläsaren.

2. Sätt in kortet i kortläsaren.

3. Använd ditt BankID som vanligt.

När du har avslutat Personal måste du ta ut kortet ur kortläsaren innan du startar Personal på nytt. När programmet väl är startat sätter du in kortet och ditt BankID kommer upp som vanligt.