För er som inte kan få nog av programuppdateringar har Apple de senaste dagarna släppt följande:

SuperDrive Firmware Update 3.0 är en uppdatering för iMac och Mac Mini som ska göra att dvd-brännaren inte för oljud vid uppstart.

Mac OS X Server 10.5.8 Update v.1.1 åtgärdar ett antal buggar i serverversionen av Leopard.

Mac mini EFI Firmware Update 1.2 ger stöd för de senaste minnesuppgraderingarna från Apple.

Server Admin Tools 10.6 förser användare av Snow Leopard Server med en handfull nyttiga verktyg.

Avancerade användare kan även ha nytta av Network Registration Update 1.0 och ODBC Administrator Tool for Mac OS X.

Avslutningsvis kan användare av Snow Leopard ladda ner Gutenprint Printer Drivers for Mac OS X v10.6.