Ett plus ett är två, och tusen gånger tusen är en miljon. Detta kan även skrivas 10^6 och kan förkortas till prefixet mega (M). En miljard har prefixet giga (G) och en biljon kallas tera (T). Så funkar det i alla fall i den vanliga världen, men i datorindustrin har det länge förekommit en märklighet där dessa prefix har en annan betydelse.

Där betyder mega 1 024 gånger 1 024, och giga är 1 024 gånger större ändå. Detta har lett till förvirring bland vanliga konsumenter som inte är vana vid att räkna exponentiellt. Hårddisktillverkare har länge använt standarddefinitionen, medan Apple och andra mjukvaruutvecklare fortsatt med dessa “binära” varianter.

I Snow Leopard blir det slut på det, då Apple helt sonika övergått till decimalsystemet. Så din nya hårddisk som enligt förpackningen rymmer en terabyte kommer även att visas som just en terabyte, istället för som 931 gigabyte.

Men tro nu inte för det att du kommer få in fler filmer på disken.