I slutet av juli skickade FCC (Federal Communications Commission – den amerikanska myndighet som bland annat ska hålla pli på teleoperatörer) frågor till Apple, AT&T och Google. Frågorna gällde det påstådda utestängandet från App Store av Googles program Google Voice.

Nu har både Apple och AT&T svarat. AT&T skriver att man inte haft någon kontakt med Apple angående Google Voice, och Apple har publicerat hela sitt svar på sin hemsida.

I korthet skriver Apple för det första att Google Voice inte har refuserats utan att programmet fortfarande är under utredning. Orsaken till detta är att programmet “ersätter en grundläggande funktionalitet i iPhone” – det vill säga att du kan ringa, skicka sms och hantera röstbrevlåda med programmet istället för med iPhones inbyggda.

Vidare skriver företaget att man inte har haft någon kontakt med AT&T i frågan utan att det helt och hållet är en intern angelägenhet. Kontraktet med AT&T förbjuder visserligen voip-tjänster över 3g-nätet, men det är Apple “osäkra” på om Google Voice kan sägas göra.

På frågan om hur godkännandeprocessen går till ger Apple följande glimtar av hur man går till väga:

  • De flesta refuseringar baseras på buggar.
  • 80 procent av alla program godkänns på första försöket.
  • 95 procent av alla program godkänns inom 14 dagar.
  • 8 500 program skickas in för godkännande varje vecka.
  • Apple har över 40 heltidsanställda testare.
  • Varje program testas av minst två testare för att öka objektiviteten.
  • Totalt har över 200 000 program och uppdateringar av program testats.