Enligt den senaste statistiken från NPD Group står iTunes Store nu för 25 procent av all musik som säljs i USA. För ett år sedan låg motsvarande siffra på 21 procent och 2007 på 14 procent.

Ser man enbart till nätförsäljningen står iTunes för inte mindre än 69 procent. Tvåan AmazonMP3 ligger långt efter med sina 8 procent.

Den som vill kan i och för sig fortfarande hävda att det är CD som gäller, särskilt med tanke på att 65 procent av alla amerikaner fortfarande föredrar gamla hederliga plastskivor.

Någon motsvarande statistik vad gäller Sverige tycks inte finnas tillgänglig.