För drygt ett år sedan uppmärksammade Wall Street Journal att iPhone inte sålde särskilt bra i Japan. Som förklaring angavs bland annat att mobilen saknade en mängd funktioner samt var i dyraste laget.

Men nu tycks japanerna ha bytt åsikt om Apples mobil. I juli var nämligen iPhone 3GS (32 gigabyte) den mest sålda mobilen medan iPhone 3GS (16 gigabyte) hamnade på plats nio. Därmed är iPhone den enda icke-japanska mobilen på försäljningstoppen.

Förutsättningarna för Apple att lyckas i Japan är faktiskt ganska goda, särskilt med tanke på att landet är det land i världen där störst del av befolkningen (23,7 procent) använder sig av iTunes.

De mest säljande mobilerna i Japan under juli (enligt Gfk Japan):

  1. iPhone 3GS 32GB
  2. Sharp SH-06A
  3. Panasonic 830P
  4. Sharp SH-05A
  5. NEC N-08A
  6. Sony Ericsson Premier3
  7. Sharp SH-02A
  8. Casio W63CA
  9. iPhone 3GS 16GB
  10. Sharp SH001