Du lär dig: Gör en läcker 360-graders panoramabild i vilken du kan panorera runt med muspekaren - otroligt häftigt och enklare än vad man tror!

Kommer du ihåg termen ”Virtual Reality”? Det flashiga åttiotalet, stora framtidsvisioner och män med lustiga videoglasögon tänker nog de flesta.
Faktum är att det är precis Virtual Reality som vi ska försöka oss på i den här artikeln. Projektet för dagen handlar dock föga om hur vi gör verklighet av filmen Gräsklipparmannen utan snarare om hur vi med hjälp av en serie bilder kan återskapa en 360-gradig vy hämtad direkt ifrån verkligheten och sedan visa upp den på nätet. Effekten blir att besökaren gränslöst kan kika runt i miljön du gjort panorama av precis som i verkligheten - upp,ner, vänster, höger och förstås runt, runt. Häftigt va?

”QTVR” är en förkortning för ”Quicktime Virtual Reality” och grundidén bakom det hela är att vi ska skapa en virtuell kub där alla sidor tillsammans visar en enda stor panoramabild.
För att ådstakomma detta behöver du en kamera, ett stativ, ett panoramahuvud samt programmen Adobe Photoshop, AutoPanoPro och CubicConverter. Du kan se den fullständiga listan över utrustningen, länkar till försäljningsställen samt även några härliga panoramafilmer för att kittla igång skaparglädjen på korta.nu/panorama

I detta exempel används en Nikon D50 tillsammans med ett Nikkor 10.5 Fisheye-objektiv. Stativet, som är ett Manfrotto 190XPROB, kombineras sedan med ett billigt och bra panorama-huvud av märket Panosaurus.

Stativ-placering och kamerainställningar
Ställ upp stativet så rakt som möjligt och gärna mitt i rummet eftersom detta förenklar inställningen av skärpedjupet. Ställ sedan in skärpan på den plats som är längst bort i rummet och behåll detta skärpedjup för ALLA bilder. Om du har ett rum med många olika ljuskällor kan det vara klokt att göra kamerans ljus-inställningar manuellt men i detta exempel kör vi med automatiska.

Bilder i cirkel och bild uppåt
Vrid kameran så att du markerar nollan på den lilla graderingsskivan (1). Ställ ett av panorama-huvudets hörn på noll i den stora graderingsskivan (2) och ta den första bilden. Vrid fram till trean och ta nästa bild. Fortsätt med markeringarna 6, 9, 12 och så vidare tills att du har tagit totalt 12 bilder och är tillbaka vid ursprungs-positionen. Nu vrider du kameran så att den pekar rakt upp. Här tar du EN bild.

Bilder neråt
Vrid kameran rakt ner mot stativets centrum och tag en bild. Sen använder du den stora graderingsskivan och vrider kameran 180 grader så att armen som håller kameran är mitt emot sin tidigare position. Ta ytterligare en bild som alltså skall visa samma vy som tidigare men med kamera-armen i motsatt läge. Skälet till att vi tar två bilder i detta läge är för att dokumentera det område som kamerans arm skymmer.

Fotografera ”Döda vinkeln”
Lägg ett objekt rakt under stativet som markering. Har stativet en vikbar mitt-arm så är detta perfekt. Flytta stativet och ta en bild av det område där stativet stod (utan objektet). Saknas mitt-arm så kan du hålla ut stativet ovanför (det gör inget om dina ben syns i bild). Det viktiga med den här bilden är att vi dokumenterar området som stativet skymde. Denna bild skall tas från ungefär samma höjd som tidigare.

Skapa vyn neråt (1)
Öppna bilderna från steg 3 i Photoshop och skapa ett nytt dokument där du placerar bilderna i två separata lager. Först måste vi kombinera de två bilderna från steg 3 så att de tillsammans bara visar stativhuvudet (utan kamera-armen). Börja med att göra det övre lagret transparent till 50 procent. Sedan roterar du det övre lagret och flyttar det så att bilderna matchar varandra, men med kamera-armen i motsatta positioner.

Skapa vyn neråt (2)
När lagren matchar så bra som det går så gör du en markering runt kamera-armen i det översta lagret. Håll dig en bit utanför och gör även markeringen diffus med en radie på 10 pixlar. Nu klipper du ut kamera-armen från det övre lagret och får då plötsligt en vy som bara visar stativhuvudet. Om lagren har lite olika ton så kan du nu använda färgjustering för att få dem att matcha bättre.

Skapa vyn neråt (3)
Nästa steg är att få bort stativet helt och hållet. Vi börjar med att öppna bilden av ”Döda vinkeln” som vi tog i steg 4. Markera ett cirkulärt område i bildens centrum. Det här området ska vara stort nog för att täcka stativet i vår vy neråt. Du behöver inte vara orolig över att få med lite av stativ-benen. Gör markeringen diffus med lika många pixlar som sist och kopiera sedan området.

Skapa vyn neråt (4)
Klistra nu in det ”tomma” området över stativet i ditt andra dokument. Detta kommer gissningsvis se lite konstigt ut till en början men det löser sig ganska snabbt. Börja med att göra det nya lagret transparant till 50 procent och rotera området så det är på rätt håll. Eftersom bilden du tog i steg 4 gissningsvis inte blev tagen från exakt samma höjd som de övriga så får du nu även skala om området för att det ska matcha.

Skapa vyn neråt (5)
När du fått alla tre lager att passa ihop så är det mycket möjligt att det fortfarande sticker fram rester av stativet. Här finns ingen universal lösning men det enklaste är att helt enkelt klippa bort eller låna delar från ett annat lager. Alternativt så får man ta till egna trick men oftast så är det lätt fixat. När du justerat färger och bilden känns felfri så lägger du samman allting och sparar filen som en jpg.Importera dina bilder till Autopano Pro

Starta AutoPano Pro (autopano.net) och skapa en ny grupp genom att klicka på knappen ”New Group”. Gå till finder och markera alla dina cirkel-bilder från steg 2 tillsammans med din vy uppåt och din egenhändigt tillverkade vy neråt (totalt 14 bilder). Dra filerna direkt från finder in till det nya grupp-fönstret i Autopano Pro. Du väljer själv vilket format du vill importera dina originalbilder i. Både jpeg och RAW fungerar.

Sy ihop dina bilder
Tryck på knappen ”Detect/Stop” (grön play-knapp) och vänta medan programmet pusslar ihop dina bilder (detta kan ta lite tid). När programmet är klart så kommer det upp en förvrängd 360-graders vy i en kolumn till höger. Ofta så klarar programmet av att sy ihop allting själv och i så fall så kan du nu hoppa vidare till steg 15. Har det uppstått andra problem? Fortsätt till steg 12.Problem?

Om din bild ser konstig ut – har transparenta områden (ett vanligt problem är att Autopano Pro inte hittar vyn uppåt), visas upp-och-ner eller har några andra problem så kan du editera bilden genom att klicka på ”Edit”-knappen. Om du märker att någon bild har konstiga färger så öppnar du denna bild i Photoshop och justerar detta och återgår till steg 10. För mer info om editerings-sektionen, se steg 13.

Finjustering och editering
Om din bild är upp-och-ner så är problemet lätt avhjälpt. Använd roterings-verktyget för att vända motivet. Om motivet är rätt sammansatt men felvridet kan du också justera detta via ”Yaw, Pitch, Roll” läget. Saknar motivet en av dina bilder så tittar du i listan nederst i fönstret (”Blended Layer”). Använd knappen ”add images” för att lägga till den bild som saknas.

Placering av saknad bild
När du hämtat in din saknade bild så kan du gå till läget ”Move images mode”. Nu syns siffror för alla bilder i preview-montaget. Klicka på den siffra som hör till bilden du saknade och dra den till sin rätta position med hjälp av musen. Notera att du har tre olika ”mouse behaviour” knappar som avgör vad du gör när du drar i bilden (flyttar, roterar, zoomar).Rendera panoramabild

Tryck på knappen ”Render” (blått kugghjul) så får du upp ett nytt fönster med alternativ och inställningar om hur du vill spara din bild (Se bild för inställningar i detta exempel). När du är klar med dina inställningar trycker du på ”Render”. Nu får du upp ett fönster som heter ”Batch Renderer”. Detta visar bara händelseförloppet på renderingen så du behöver inte gör något med detta fönster.Konvertera till sfärisk panorama-vy

När renderingen är klar så hittar du din jpeg-fil i finder. Om du behöver ändra kontrast eller liknande så kan du göra detta i Photoshop. När du är nöjd med bilden som helhet öppnar du CubicConverter och skapar ett nytt projekt - ”New Conversion” (detta görs automatiskt när du startar programmet). Dra din renderade jpeg-fil till konverteringsfönstret för att ladda in den. Klicka på ”Convert” och processen startar.Panorama-inställningar och preview

När konverteringen är klar hamnar du under fliken ”Movie”. Här kan du ställa in storlek på ditt panorama, utgångsposition, zoomnings-möjligheter med mera. Nu kan du även testa ditt panorama för första gången genom att hålla nere musknappen och dra i preview-bilden. För att välja utgångspunkt panorerar du till den position där du vill börja och trycker sedan på knappen ”Set” så ställer programmet in det själv.

Cube Faces
Den som nu tjuvkikar lite i spara-menyn kommer upptäcka flera format som använder termen ”Cube Faces”. Konceptet ”Cube Faces” innebär enkelt uttryckt att din renderade bild draperas över en kub och varje ”Cube Face” är då en av de olika sidorna på kuben. Att spara i formatet i dessa format är dock mest användbart om vi behöver justera detaljer i bilden och inte något vi använder för vår slutgiltiga fil.

Fixa till smågrejer (1)
Beroende på vad du har för motiv så lär du få mer eller mindre synliga grafikfel. Ta dig tid att zooma in och titta noga på ditt panorama i preview-vyn. Oftast så slinker det in ett eller annat litet ”hack” i bilden. (Har ditt panorama inga hack eller fel kan du hoppa vidare till steg 22). För att komma åt att jobba med eventuella grafikfel så väljer vi nu ”Save As…” och sparar i formatet ”Folder of Cube Faces”.Fixa till smågrejer (2)

Nu har du en mapp med 6 bilder i finder. Varje bild eller ”cube face” visar en del av ditt panorama på samma sätt som en sida av en kub. Öppna nu de olika bilderna i Photoshop och leta reda på de fel och hack som du noterade i steg 19. För att fixa de små hack och defekter som vi hittar i bilderna så finns självklart många tillvägagångssätt och ofta är verktyget ”klonstämpeln” en snabb lösning.

Fixa till smågrejer (3)
För att fixa till hacket som du ser i steg 19 så börjar du med att markera från fönsterkarmen och fram till det felaktiga området. Kopiera området och lägg det i ett nytt lager. Skala om området på fri hand så det felaktiga området matchar bättre. Efter detta så kopierar du karmen och en del av det vita fönstret, lägger i nytt lager och flyttar den till vänster för att matcha karmen i bildens överkant.

Vattenmärkning (1)
Vill du så kan du signera ditt mästerverk. Om du vill vattenmärka ditt panorama med en logotyp eller liknande så är detta rätt läge att göra det (om inte så kan du gå vidare till steg 24). Efter att du sparat i formatet ”Folder of Cubefaces” så går du till din ”Cube Faces”-mapp i finder och leta rätt på den bild som visar vyn neråt. Denna fil heter ”filnamn-bottom.tif”.

Vattenmärkning (2)
Öppna filen ”filnamn-bottom.tif” i Photoshop. Nu kan du importera grafik för vattenmärkning från vilka filer du vill. Har du en logotyp så klistrar du enkelt in denna mitt i bilden, lägger samma lager neråt sparar filen som en jpeg-kopia. Markera dina 6 st cube-faces (5 st orginal och 1 st vattenmärkt) i finder och dra alla samtidigt till ett nytt konverteringsfönster i CubicConverter. Klicka på ”Convert”.

Spara och publicera
När du är nöjd med dina inställningar så tar du ”Save as” och sparar ditt panorama som en ”Quicktime VR movie”. Detta låter dig öppna filen i till exempel Quicktime-player eller visa den på webbsidor och liknande. Om du vill göra det enkelt för dig så kan du också välja ”Quicktime VR Movie + HTML Template” och få en färdig html-sida där ditt panorama redan är inkluderat. Klappat och klart, redo för publicering på nätet!