Betaversionen av Safari 4.0 har fått en hel del uppmärksamhet, bland annat för att den renderar sidor väldigt snabbt.

Nu kritiseras emellertid webbläsaren för att vara ett hot mot den personliga integriteten. Det som åsyftas är att den nya funktionen Top Sites sparar kopior av alla webbsidor du besökt.

Även om man väljer att rensa historik, cache och cookies finns spåren kvar i Safaris dolda mappar, rapporterar Thrica Network.

Bortsett från integritetsaspekten riskerar man även att förlora en hel del lagringsutrymme med tiden. Till exempel växer mappen för Quicklook ju mer man surfar och snart kan det förlorade utrymmet räknas i flera gigabyte.

I dagsläget är det enda sättet att komma runt problemet att avaktivera Top Sites. Detta görs genom att man klistrar in följande i Terminalen:

defaults write com.apple.Safari DebugSafari4IncludeTopSites -bool FALSE

Avslutningsvis bör det påpekas att Safari 4.0 är en betaversion. Med andra ord kan det hela handla om en bugg som åtgärdas lagom tills det är dags för en skarp version.