I början höll Apple ett järngrepp kring iPhonebutiken App Store. Kritiken byggdes upp och blev närmast massiv, tills Apple utan att erkänna något plötsligt började tillåta program som tidigare utestängts. Detta har bland annat lett till att program som konkurrerar med Apples egna program tillåtits, men också att butiken numera är fylld av fjärtprogram.

Vi kan inte vara säkra på huruvida spelet iSperm hade tillåtits i App Stores unga dagar, men nu finns det i alla fall där i butiken.

iSperm är ett spermieracingspel. Du styr en hurtig spermie som men fluga och en röd ros i munnen (?) simmar för glatta livet i kampen att nå först till ägget. Spelet är indelat i tre segment utifrån tre olika metoder att få din spermie att simma snabbare.

I den första skakar du telefonen för att gasa, i den andra lutar du på den för att undvika faror, och i den tredje knackar du på skärmen för att accelerera.

Sju spänn ska utvecklarna Mobigem ha för sitt nya lir.