För den med hjärtproblem kan Apples iPhone komma att bli ens bästa vän. Tyska företaget T-Systems, som ägs av mobiloperatören Deutsche Telekom, visade på Cebit-mässan nämligen upp ett program för iPhone som riktar sig till folk med just hjärtproblem.

Systemet består av en modul som mäter hjärtats puls och som sedan skickar datan över mobilnätet till en central server. Därefter kan man logga in på denna server, exempelvis från en iPhone, för att se patientens EKG-kurvor i realtid. Anledningen att datan skickas till den centrala servern är att både läkare och patient ska få tillgång till informationen. Exakt hur mätningen av hjärtfrekvensen ska gå till är dock ännu oklart.

I samband med detta visade T-Systems också upp en Nokia 6131 som kunde övervaka en patients blodsockerhalter.

Källa: IDGNs.