Skype är inte bara ett fantastiskt redskap för människor över hela världen att kommunicera via ljud och bild med släkt och vänner i andra städer, länder eller kontintenter. Det är också ett fantastiskt redskap för kriminella att hålla samtal säkra från spårning och avlyssning.

Detta oroar myndigeter både i Europa och USA, och nu har europeiska Eurojust tagit tag i saken. Organisationen, som arbetar med att koordinera utredningar i och mellan de olika EU-länderna, har öppnat en ny undersökning för att ta reda på hur man kan komma åt detta ”problem”. Målet är att överkomma hindren mot avlyssning av IP-telefoni som Skype.

Det största hindret mot detta sägs vara de olika medlemsländernas olika lagar kring dataskydd.

Utredningen leds av italienska representanten Carmen Manfredda och det är också i Italien som oron för Skype är störst i och med att både maffia och andra brottsorganisationer i allt större utsträckning använder Skype för sin kommunikation.

Ett annat problem, utöver lagstiftning, är att det tekniskt sett är mycket svårt att avlyssna Skype. Tekniken som används i programmet är en affärshemlighet och krypteringen är kraftig. Enligt anonyma källor i USA har National Security Agency (NSA) utlovat en stor belöning till den hackare som lyckas knäcka krypteringen.

IDG News