Under förmiddagen idag sa näringsutskottet ja till regeringens förslag på den nya IPRED-lagen. Den kontroversiella lagen röstas därför med största sannolikhet igenom av riksdagen nästa onsdag, den 25 februari.

Allianspartierna har hela tiden odelat varit för lagförslaget medan allianspartierna Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna inte har uttalat någon gemensam linje. MP och V reserverade sig idag mot näringsutskottets beslut och menar i ett pressmeddelande från riksdagen att förslaget ur rättssäkerhetssynpunkt är problematiskt samt att effekten på illegal kopiering kommer att bli begränsad.

Tanken med lagen är att rättighetsinnehavare ska ha möjligheten att kräva ut personuppgifter från internetleverantörer om de misstänker att deras kunder laddar ned upphovsrättskyddade verk.

Näringsutskottet skriver också i pressmeddelandet att V, S och MP är överens om att nedladdningar från nätet som görs för privat bruk av privatpersoner utan vinstsyfte ska bli lagligt.

Som vi tidigare rapporterat på MacWorld.se och Idg.se är lagen hårt kritiserad från olika håll men har samtidigt välkomnats varmt av framförallt musik- och filmindustrin.