Electronic Frontier Foundation (EFF) är upprörda. Apple har lämnat ”kommentarer” till amerikanska Copyright Office (en myndighet som överser upphovsrättsfrågor) där företaget påstår att upplåsning av iPhone för installation av egna program, så kallad jailbreak, är ett upphovsrättsintrång och ett brott mot DMCA-lagen.

EFF är dock övertygande om att Apple är ute och cyklar. Företaget har nämligen verkat förbise att det redan finns prejudikat som säger att modifiering av ett företags copyrightskyddade kod faller under så kallat ”fair use” om det enbart används för att ge funktionalitet eller kompatibilitet som tillverkaren utelämnat.

Än så länge har Apple inte verkat försöka göra så mycket åt jailbreakande utöver att ta bort de hål som använts för upplåsning, vilket bara lett till att nya hål upptäckts.