Varför har ni valt att ta upp den här frågan?
- Det som gör det aktuellt just nu är att Stockholms stad sedan i höstas håller på att se över hela sin "e-strategi". Det är viktigt att plattformsoberoendet kommer in i det arbetet.

Har du drabbats själv av det faktum att det är Windows som gäller i Stockholms stad?
- Jag är ju Mac-användare. I mitt jobb som doktorand i historia har jag till exempel haft användning för Stadsarkivets material som jag inte har kunnat installera på min dator.

Är det inte bra att ha en standard, i det här fallet Windows?
- Men Windows är ingen riktigt standard, snarare har Microsoft valt att hålla sig ifrån gällande standarder.

Vad säger du till dem som säger att det ju går att installera Windows även på en Mac idag, så problemet är ganska marginellt?
- Dels så finns det fortfarande en massa äldre Macar kvar, och dels så hjälper det ju inte Linux-användarna. Men framför allt så kommer vi ju inte åt den snedvridna konkurrensfördelen som vi med offentliga medel ger åt Microsoft.

Vad har du fått för reaktioner på skrivelsen?
- Politiskt har den ännu inte behandlats, den kommer förmodligen upp på Kommunstyrelsen inom några veckor innan den förhoppningsvis skickas ut på remiss. Men med folk jag pratat med så har reaktionerna hittills varit enbart positiva.

När tror du att det blir möjligt att ta del av all kommunal information oavsett vad man har för dator?
- Förhoppningsvis får vår skrivelse ett positivt bemötande i kommunstyrelsen. Om kommunfullmäktige sedan kan ta ett beslut att införa en klausul om plattformsoberoende så bör ju det ge återverkningar relativt snart...