Ett virtuellt system
Virtualisering är termen för en teknik som går ut på att skapa en virtuell hårdvara, en ”låtsasdator”, som du sedan kan använda för att lura ett operativsystem till att tro att det installeras på en riktig dator.

Det finns flera lösningar för detta ändamål på Mac-plattformen och vi har valt att använda produkten VMware Fusion 2 som bas för denna guide. Processen för att installera Windows är snarlik även i de konkurrerande lösningarna. VMware är något av en ursprungsfader för virtualisering på skrivbordsdatorer men de var sena med att ge sig in i kampen om virtualisering på Mac-plattformen. Med den första versionen av VMware Fusion gjorde de ett kompetent avstamp och version två erbjuder än mer funktionalitet.

VMware Fusion 2 installeras och körs igång som en applikation i Mac OS X och väl inne i applikationen kan du skapa ett flertal olika virtuella system. Detta innebär att du kan köra flera olika typer av operativsystem ovanpå Mac OS X. Men nog om detta, nu ska vi visa hur du får in Windows på din Mac med hjälp av VMware Fusion 2.

Installera Windows
när du har installerat och startat upp VMware Fusion 2 presenteras du för en välkomstmeny som berättar om produktens fördelar. Mata nu in din installationsskiva för Windows, i vårt exempel är det Windows Vista Business 32-bitars version som används.

I välkomstmenyns nedre knapprad hittar du en knapp vid namn Create Virtual Machine och när du klickar på den får du fram en meny som känner av vilken version av Windows det är du vill installera. Om det operativsystem som menyn listar stämmer med den Windows-version du försöker installera klickar du på knappen Continue. I nästa meny efterfrågas ditt namn, lösenord för önskat administratörskonto i Windows samt produkt-aktiveringsnyckeln för Windows.

Längst upp i menyn ser du en kryssruta med texten ”Use easy install”. Om denna kryssruta är markerad kommer VMware Fusion 2 att automatiskt fylla i information om användarnamn, lösenord och produktnyckel under installationen vilket innebär att du slipper mata in denna information.

När du har fyllt i informationen korrekt i denna meny klickar du på knappen Continue.

Avslutande inställningar
i den meny som nu dyker upp får du välja hur mapparna ska delas mellan din Mac och det virtuella Windows-systemet. Det första alternativet ”Share home folder” skapar en genväg till din användarmapp i Mac OS X på skrivbordet i Windows-systemet. Du kan välja möjligheten att spara filer från Windows till din Mac genom att kryssa i kryssrutan ”Share home folder with read and write access”.

Det andra alternativet ”Mirror folders” innebär att ditt skrivbord och dina mappar för dokument, musik och bilder i Mac OS X blir speglade i det virtuella Windows-systemet så att innehållet blir detsamma där.

Det tredje alternativet ”None” innebär helt enkelt att inga filer eller mappar delas mellan systemen. När du är klar klickar du på knappen Continue igen varpå du får se en meny som sammanfattar installationen. Konfigurationen av det virtuella systemet har här fått standardvärden som täcker in grundkraven för Windows.

Du kan klicka på knappen Finish för att spara det virtuella systemet eller så kan du anpassa konfigurationen efter dina egna behov. För att ändra konfigurationen klickar du på knappen Customize varpå du ombeds att spara inställningarna för det virtuella systemet till mappen för de virtuella systemen.

Detaljkonfiguration
om du klickade på knappen Customize i den förra menyn får du nu fram två menyer, menyn Virtual Machine Library i bakgrunden som listar de virtuella systemen och framför denna en meny där du kan ställa in hårdvarukonfigurationen för ditt virtuella system. Klicka på ikonen för Processors&RAM så får du fram en meny där du kan välja antalet virtuella processorer och mängden RAM.

Du drar reglaget för RAM-minne uppåt till dess att du når den mängd du vill tilldela. Du ska genomföra ändringar här beroende på hur du ska använda Windows. Ska du använda prestandatunga tillämpningar såsom spel eller videobearbetning bör du tilldela Windows en större del av dina hårdvaruresurser.
När detta är gjort kan du klicka bort konfigurationsmenyn och återgå till menyn Virtual Machine Library.

Om du vill att denna installation av Windows ska startas automatiskt när du startar VMware Fusion 2 klickar du på stjärnikonen bredvid namnet på din virtuella maskin i listan.
När du är redo för att starta installationen av Windows klickar du helt enkelt på pilen bredvid stjärnikonen, alternativt så kan du gå via alternativet Virtual Machine i menyraden och sedan välja Start Up guest.

Nu startar vår installation.

Ett färdigt system
om du har matat in korrekt serienyckel i de tidigare stegen kommer nu installationen att sköta sig själv. Installationen kommer vid ett par tillfällen att starta om den virtuella maskinen och vid dessa tillfällen kan det hända att skärmen blir svart under en liten stund, hur länge beror på hur kraftfull din maskin är och hur mycket resurser du tilldelat den virtuella maskinen.

Efter ett par omstarter presenteras du för inloggningsmenyn där du skriver in lösenordet du definierade när du skapade den virtuella maskinen. När du har loggat in kommer en verktygsuppsättning vid namn VMware Tools att installeras. Det är viktigt att du inte avbryter denna installation då det är dessa verktyg som gör det möjligt för Windows och Mac OS X att dela information och funktioner.

Nu har du Windows installerat som ett virtuellt system och kan börja installera den mjukvara du vill använda.
Om du har en fungerande internetkoppling aktiverad i Mac OS X kommer denna internetuppkoppling att delas med Windows.
Om du vill använda Windows i fullskärmsläge klickar du helt enkelt på knappen Full Screen längst till höger i den övre knappraden.

Läsa och skriva till NTFS?
Om den partition du skapade via Boot Camp-assistenten är av FAT32-typ kan du både läsa och skriva information mellan Mac OS X och Windows. Om du istället valde NTFS som filsystem kan du inte skriva till Windows-informationen, dock kan du hämta filer.
Du kan installera stöd för att skriva till en NTFS-partition med hjälp av verktygen Macfuse och NTFS-3g.

Enhetligt med Unity
Att köra windows-program inne i Windows är bra om du enbart behöver jobba i den miljön, men behöver du hoppa mellan Windows-program och dina program i Mac OS X blir det en aning osmidigt. I en sådan situation blir funktionen Unity ovärderlig då du kan få dina Windows-applikationer att existera sida vid sida med Mac OS X-applikationer.

Detta åstadkommer du genom att klicka på knappen Unity i den övre knappraden. Vad som händer då är att Windows-systemet döljs, men de applikationer du har igång där syns som om de körs inuti Mac OS X. Ikonerna för dessa applikationer syns också i Dock och om du vill behålla dem där högerklickar du på dem och väljer Behåll i Dock.

Nu kommer ikonerna att finnas kvar även när du stänger ner VMware Fusion 2. När du klickar på dem nästa gång kommer VMware Fusion 2 att starta upp Windows igen, du får dock manuellt aktivera Unity-läget när Windows har startat upp.

Användning av hårdvara
Användning av hårdvara i det virtualiserade Windows-systemet hanteras automatiskt av VMware Fusion 2. Om du kopplar in exempelvis en webbkamera via USB känner Windows av detta och försöker installera drivrutinerna om de finns tillgängliga.
Du kan dock bli tvungen att manuellt koppla in hårdvara. När du matar in en CD/DVD-skiva monteras den i Mac OS X och behöver då manuellt säga åt VMware Fusion 2 att skivan ska monteras i Windows istället. Ikonen för CD/DVD-skivor hittar du i ikonlisten nederst till höger i fönstret.

När du klickar på ikonen får du fram en meny där du kan välja Connect CD/DVD. Skivan monteras då i Windows istället. På samma sätt avmonterar du skivan genom att klicka på ikonen och välja Disconnect CD/DVD. Vill du aktivera Bluetooth, förutsatt att det redan är aktiverat på din Mac, klickar du på ikonen för Bluetooth i samma ikonlist. Längst till höger i ikonlisten hittar du ikonen för delning av filer och mappar mellan Mac OS X och det virtuella systemet.

Om du kör VMware Fusion 2 i fullskärmsläge får du tillgång till dessa genom att föra muspekaren längst upp till skärmens övre kant. Menyraden i Mac OS X dyker då upp och klickar du på alternativet Virtual Machine hittar du samtliga dessa alternativ längst ner i menyn.

För att exempelvis aktivera en inbyggd Isight-kamera går du till USB och klickar sedan på Connect Apple Built-in iSight.

Prestanda i 3D
VMware fusion 2 innehåller grundläggande stöd för att köra Windows-spel, men det kräver en hel del av din dator. Har du en Macbook eller Macbook Pro kommer systemet gå på knäna, om du ens får igång spelen.

Dels får spelen inte vara allt för avancerade, dels måste du ha en hel del internminne och ett riktigt kraftfullt grafikkort. Har du en snabbare iMac eller Mac Pro kan du köra moderna spel med hyfsad prestanda men resultatet är många gånger sämre än den prestanda du uppnår när du kör spelen i Windows installerat på hårddisken via Boot Camp.

I Windows Vista finns det ett inbyggt prestandamätningverktyg som analyserar datorns kapacitet inom olika områden, bland annat 3D-prestanda. Vi testade att köra detta verktyg med en ny Macbook som innehåller ett integrerat Nvidia-grafikkort.

När vi körde prestandamätningsverktyget i Windows Vista virtualiserat i VMware Fusion2 fick grafikprestanda lägsta möjliga betyg, ”1”. När vi körde samma mätningsverktyg i Vista installerat på hårddisken via Boot Camp fick samma Macbook ett grafikomdöme på ”5.3”, fullt tillräckligt för att spela många moderna spel.

Windows virtualiserat på Mac OS X är alltså inget för spelentusiasten.

En fullständig union
oavsett om du vill spela datorspel eller behöver använda program som bara finns till Windows är det inte längre något problem att vara en trogen Apple-anhängare. Med moderna virtualiseringslösningar kan du utan problem köra Windows-program sida vid sida med OS X och du slipper på så sätt lämna ditt favoritsystem, och för spelentusiasten finns alternativet att starta Windows för en snabb spelfix. Anledningarna till att inte köra Mac har aldrig varit så få som nu.

Säkerhetskopiera Windows
Med Windows installerat bör du aktivt se till så att Windows, likt din Mac OS X-installation, är säkrad mot framtida problem. Detta kan du åstadkomma på ett flertal sätt. Dels kan du använda dig av verktyget Skivverktyg som du hittar i mappen Program > Verktygsprogram. Väl i menyn för Skivverktyg kan du markera den partition som Windows är installerad på och sedan klicka på knappen Ny avbild. Du skapar då en avbild som du bör spara på en extern hårddisk. Om något skulle hända med din Windows-partition kan du använda denna avbild för att återställa ditt Windows-system.

Om du använder dig av Windows via virtualisering kan du använda Windows-verktyg för att säkra din Windows-installation, exempelvis WinClone eller  Norton Ghost. Produkter som Parallells Desktop 4 och VMware Fusion 2 innehåller dessutom funktioner för att automatisk skapa backup-kopior av din Windows-installation.

Dessa kallas ”snapshots”. Genom att skapa en snapshot skapar du en avbild av din Windows-installation som du senare kan återgå till om något går fel. Du kan även automatisera processen med att skapa snapshots så att nya avbilder skapas med jämna mellanrum. I Sun VirtualBox kallas dessa avbilder för ”Ögonblicksbilder”.


Boot Camp:


Optimal prestanda i både applikationer och 3D-tillämpningar. Bästa hård- och mjukvarustödet. Smidigare hantering av externa enheter och tillbehör.

Större risk vid installation. Måste starta om hela datorn
vid uppdateringar. Begränsad delning av filer och mappar med Mac OS X.

Virtualiserat:


Möjligheten att köra Windows- och Mac OS X-applikationer sida vid sida. Enkelt att ta bort och skapa nya virtuella Windows-system. Smidig delning av filer och mappar mellan Windows och Mac OS X.

Kräver mer av din dator för att flyta på smidigt, särskilt tunga 3D-tillämpningar. Inte lika bra stöd för hårdvara och mjukvara. Hantering av flertalet externa enheter blir omständligt.


Fakta

VMware Fusion 2
Basen för denna artikel, se installationsguide för detaljer.
Pris: Från 499 kronor.
Apple Store

Parallells Desktop 4
Parallells Desktop 4 erbjuder en funktionsuppsättning som på många sätt speglar vad du finner i VMware Fusion 2. Ett Unity-liknande läge vid namn Coherence som låter dig köra Windows-program sida vid sida med Mac OS X-program, och mycket mer.
Pris: Från 519 kronor.
Apple Store

Sun VirtualBox
VirtualBox från Sun ger dig ett gratisalternativ för att köra Windows, och andra operativsystem, på din Mac. Funktionsmässigt kompetent men inte lika smidig att jobba med som konkurrenterna.
Pris: Gratis.
virtualbox.org/wiki/Downloads