För ganska precis ett år sedan skrev vi på MacWorld att Apple ökar med stora kliv och Mac stod då för 6.81 procent av alla internetsurfare enligt Net Applications mätningar. Apple har än en gång slagit sitt eget rekord.

Under december månad mätte Net Application upp att Macanvändare representerade 9,63 procent av alla internanvändare. Fortsätter det i oförändrad takt kommer Mac att kliva över tioprocentsgränsen det första kvartalet 2009.

Siffrorna från Net Applications visar även att Windows Vista har 21.12 procents andelar, endast drygt dubbelt så många användare som OS X. Windows XP är dock herre på täppan med 65,22 procents andelar.

Siffrorna bygger på mätningar av över 40 000 webbplatser varav de flesta placerade i USA. Hela listan hittar du här.