Apple erkänner nu att det finns vissa risker med den strömadapter som skickas med iPhone 3G köpta i Nord- och Sydamerika samt Japan. Därför väljer man att dra igång en utbyteskampanj i de berörda länderna.

Enligt Apple är det själva metallblecken som kan gå av, något som kan leda till att oförsiktiga får en elektrisk stöt.

Utbyteskampanjen gäller enbart strömadaptrar liknande den på bilden. Skulle det finnas en grön prick på adaptern är produkten säker.

Det bör för tydlighets skull återigen påpekas att den här typen av strömadapter inte används i Sverige eller övriga Europa.