Hur skulle en webbläsare se ut om vi byggde den idag, utan att tänka på hur gamla webbläsare fungerar? Den frågan har Googles utvecklare ställt sig, och svaret heter Google Chrome, en helt nyutvecklad webbläsare som släpps i öppen betaversion för Windows senare idag.

Användargränssnittet är inte revolutionerande, men har ändå en stor skillnad: Flikarna ligger längst upp, och varje flik har sin egen adressruta och sina egna knappar. Detta är inte bara för att “vara annorlunda” utan hänger samman med en grundläggande del av programmet. I Chrome är varje flik en egen process med sitt eget inlåsta minne. På så sätt kraschar inte hela webbläsaren om en flik kraschar, och när en flik stängs så ges hela dess minne tillbaka till systemet.

Google har med andra ord gjort för webbläsare vad multitasking gjorde för operativsystem.

Själva webbsidorna ritas upp med hjälp av Apple-utvecklade WebKit, eftersom Google fann det vara den snabbaste och mest lättprogrammerade html-motorn.

Eftersom Javascript är en väsentlig del av dagens många webbapplikationer (inte minst Googles egna) så har man utvecklat en helt ny Javascriptmotor, med hjälp av danska V8. Denna har en mängd nya metoder för att göra Javascript snabbare och mer responsivt, och därmed skydda användarna från plötsliga blodtryckshöjningar.

Utöver detta märks även en helt ny typ av hemsida som öppnas i nya flikar, Google Gears, nya sätt att snabbt söka på välbesökta sajter, och mer därtill. För de som vill veta mer har Google ritat en serie som beskriver Chrome.

Mac- och Linuxversioner är fortfarande i ett för tidigt skede av utveckling för att släppas till allmänheten, men Google säger att man jobbar hårt med dessa.