När Apple introducerade App Store talade företaget om hur man genom denna lösning både släpper utvecklingen av program till iPhone fri och samtidigt skyddar användarna mot virus och andra skadeprogram. Man nämnde också att såna program skulle kunna stängas av via fjärrstyrning.

Nu har utvecklaren och författaren Jonathan Zdziarski hittat vad som förmodligen är en del i denna mekanism. Adressen https://iphone-services.apple.com/clbl/unauthorizedApps är en lista över otillåtna program, som Zdziarski antar används av iPhone för att då och då kolla om några program behöver deaktiveras.

Tidigare har det visat sig att Apple inte nöjer sig med att kolla igenom program innan de godkänns för App Store utan även plockar ner program som legat ute, utan att ge någon information om varför.

Förhoppningsvis kommer Apple använda denna fjärravstängsningsfunktion enbart i riktiga nödfall, om man till exempel skulle ha råkat släppa igenom en trojansk häst.