iTunes är nyckeln till att använda sin iPhone. Faktum är att det endast är med iTunes du kan konfigurera och hantera ditt innehåll. Därför har vi skapat denna iTunes-guide där du guidas genom alla procedurer.

1. Hantera innehåll
När det gäller att hantera sin musik och sina filmer finns det två olika alternativ. Antingen synkroniserar man innehållet eller så sköter man det manuellt. Att hantera filmer och musik manuellt kan vara mycket praktiskt då det bara är att dra allt man vill ha, över till iPhonens ikon. Alltså ett mycket flexibelt alternativ. För att göra detta ska du längst ner i fliken Sammanfattning kryssa i Hantera musik och videor manuellt.

Här finns även andra alternativ:
Öppna iTunes när denna iPhone ansluts = Kryssa i denna ruta om du vill att iTunes automatiskt ska öppnas och synkronisera din iPhone varje gång du ansluter den till datorn.

Synkronisera endast markerade spår och videor = Kryssa i denna ruta om du endast vill synkronisera objekt som är markerade i iTunes-biblioteket (finns en ruta bredvid alla iTunes-objekt).

Du kan också klicka på Uppdatera för att se till så att din iPhones programvara är av den senaste versionen.

Krånglar din iPhone kan du ofta åtgärda problemen genom att återställa din iPhone till fabriksinställningar. Klicka på Återställ för att göra detta.

Många vill däremot att innehållet automatiskt ska uppdateras genom synkronisering. Detta görs i resterande flikar: Musik, Filmer, TV-program, Podcaster och Bilder.

Musik: Kryssa i Synkronisera musik. Välj därefter Alla spår och spellistor för att synkronisera hela biblioteket eller Markerade spellistor för specifikare synkronisering.

Bilder: Här kan du synkronisera bilder från iPhoto 4.0.3 eller senare på en Mac, eller från Adobe Photoshop Album 2.0 (eller senare) och Adobe Photoshop Elements 3.0 (eller senare) på en PC. Bara kryssa i Synkronisera bilder från och välj vilken mapp eller vilket program du vill synkronisera från. Markera sedan antingen att synkronisera Alla bilder, Händelser från iPhoto eller Markerade album (väljer du Markerade album måste du sedan i den nedre rutan markera vilka album du vill ha på din iPhone).

Podcasts: Detta fungerar enkligt samma principer som ovan. Du kryssar i Synkronisera > Alla podcaster eller Markerade Podcaster.

Filmer: Fungerar på samma sätt som Podcaster.

Ringsignaler: Här är det bara att markera de ringsignaler du vill ha på din iPhone.

Glöm inte att klicka på utför längst ner i högra hörnet av iTunes för att spara alla ändringar och synkronisera det innehåll du valt.

2. Fliken info
Här kan du göra en mängd olika saker. En förändring sedan den tidigare iPhone-modellen är stödet för MobileMe och Microsoft Exchange. Genom att aktivera dessa två tjänster kan du få dina kontakter, mail, kalendrar och bokmärken “pushade” och konstant uppdaterade till din iPhone.

Använder du inte dessa tjänster kan du endast synkronisera dina kontakter och kalendrar när din iPhone är ansluten till en dator. För att göra detta behöver du bara kryssa i Synkronisera kontakter i Adressbok och sedan välja Alla kontakter eller Markerade grupper. Precis samma procedur gäller kalendrar.

För att synkronisera dina mailkonton är det bara att kryssa i Synkronisera valda mailkonton och välj därefter de konton du vill använda.

Du kan också synkronisera bokmärken från din webbläsare genom att kryssa i Synkronisera bokmärken.

3. Skapa en säkerhetskopia av din iPhone
Om du synkroniserar din iPhone görs en säkerhetskopia automatiskt varje gång du ansluter din iPhone. iTunes frågar också om man vill göra en säkerhetskopia innan man återställer en iPhone.

4. Återställa din iPhone från säkerhetskopia

Anslut iPhone till den dator du normalt synkroniserar med. I iTunes väljer du fliken Sammanfattning och klickar på Återställ (det här tar bort all information på iPhone). Nu är det bara att välja vilken säkerhetskopia du vill återställa från.