Som första automatiska översättningstjänst på nätet har Google Translate nu möjlighet att översätta till och från svenska. I en uppdatering som gjordes nyligen lades detta och flera andra mindre språk till i listan över språk man kan översätta mellan i tjänsten. Våra nordiska grannspråk är också med, men även bland annat hinduiska och kroatiska.

Fast i ärlighetens namn är Google inte riktigt först. Det finns redan ett par andra “översättningstjänster” som påstår sig klara att översätta till exempel engelska till svenska. Men vad sägs till exempel om översättningen av meningen “Hello, my name is Anders” till “Hej, mig namn er Styrka”?

Google Translate använder sig av en annorlunda teknik än de flesta andra automatiska översättare. Istället för att använda avancerade grammatiska regler tillsammans med ordlistor har Google utnyttjat att man har tillgång till enorma mängder text, och använder en statistikbaserad metod.

MacWorld skrev tidigare om att EU-kommissionen har gjort en stor mängd dokument som finns översatta till 22 av unionens 23 språk tillgängliga just för utvecklare av denna typ av tjänst, och det kan hända att Google är först med att utnyttja detta. Fast det förklarar bara vissa av språken som har lagts till.


Tack till Bosse N som tipsade!