Microsoft kommer snart börja testa ett nytt redskap i kampen mot piratkopiering, berättar Computerworld.

Användare av Office i Chile, Italien, Spanien och Turkiet kommer få ett erbjudande att provköra en uppdatering av programsviten som istället för att avaktiveras när “Office Genuine Advantage” (OGA) känner av att det är en piratkopia, börjar tjata på användaren att denne bryter mot lagen.

Tjatet kommer dyka upp första gången man startar ett av programmen varje dag, samt varannan timme därefter. Efter 30 dagar försvinner dessa och istället visas varningen konstant medan något av programmen är igång. Men användaren “hindras inte på något sätt att arbeta med sina filer”, påpekar Cori Hartje som är chef för företagets Genuine Software Initiative.

Trots ett liknande upplägg och tillvägagångssätt förnekar Hartje ett samband mellan det redan existerande Windows Genuine Advantage (WGA) och de nya varningarna i Office. Istället handlar det om ett “gemensamt mål att utbilda användare om fördelarna med äkta och riskerna med piratkopior”.

När OGA först kom till testades det på ett liknande sätt först i ett begränsat antal länder för att senare spridas till hela världen, så om inget går snett för Microsoft lär även denna nya plan dyka upp här inom en inte allt för avlägsen framtid.

Huruvida Office 2008 för Mac påverkar återstår att se.