Den kanske mest använda funktionen på en iPhone är antagligen iPoden. På en iPod Touch säger det sig självt, det är givetvis mediaspelaren som är huvudnumret. Många utvecklare har sett fram emot att arbeta med mediaspelaren i iPhone - nu visar det sig att Apple i det nysläppta utvecklingspaketet (SDK) satt stopp för just den biten. Tredjepartsapplikationer för iPhone och iPod Touch tillåts inte få tillgång till iTunes.

Det här gör det omöjligt att utveckla program som vill hämta media som ligger lagrat i iTunes, och det gör även att program med stöd för sociala musiknätverk om iLike eller Last.FM inte kan hämta information.

Det gör det även omöjligt för alternativa musikaffärer som t.ex. Amazon eller eMusic att utveckla program och sälja musik direkt till iPod Touch-användare. Om detta visar sig vara fallet är det mycket sannolikt att Apple kan stå inför ännu en granskning för att se om de bryter mot konkurrenslagarna genom att knyta iPhone och iPod Touch till iTunes som enda leverantör av mediainnehåll.

Läs mer om SDK här: