För ett par veckor sedan publicerade bloggaren Nathan Weinberg på InsideMicrosoft utdrag ur ett hemligt dokument som han fått från en Microsoftanställd. Det över 100 sidor långa dokumentet innehåller planer för Windows Mobile 7 (WM7).

De planerade ändringarna som visas med skisser och beskrivningar pekar på ett radikalt omarbetat gränssnitt som använder en pekskärm på iPhone-liknande manér (och iPhone nämns också flera gånger i dokumentet), och mobilers inbyggda kamera för att känna igen rörelser och använda även det i interaktionen med telefonen.

Som brukligt för ett Microsoft-system verkar filosofin bakom WM7 vara att skapa något som ger något till alla. Alltså är gränssnittet skapat för att inte helt förlita sig på någon enskild inmatningsmetod – varken tangentbord, siffertangenter eller pekskärm är nödvändigt. Skärmens upplösning kan också varieras utifrån den aktuella mobilens förutsättningar.

En genomtänkt lösning på detta område är skillnaden mellan att använda ett finger för att peka på skärmen och att använda en penna. Med den tidigare försöker systemet korrigera vad man pekar på för att hjälpa de med stora, klunsiga fingrar, medan man med en penna får exakt den position man faktiskt tryckte på.

Microsofts ingenjörer har även tänkt till och lyckats ta fram ett annat sätt att interagera med sin telefon. Genom att använda den inbyggda kamera som en enkel rörelsesensor kan användaren på diverse handgripliga sätt styra mobilen. Det skall till exempel gå att skaka för att väcka den, vrida om den som en nyckel för att låsa upp den, och så vidare. Nokia och Sony Ericsson har redan experimenterat med gestikulering av detta slag, men i WM7 är det tal om betydligt fler gester.

Utseendemässigt handlar Windows Mobile 7 framför allt om att föra in Windows Vistas Aero i mobiltelefoner, men naturligtvis även om att göra de nya sätten att styra telefonen på användbara, och att göra systemet snyggt att titta på.

Allt sammantaget ser det ut som om Microsoft håller på att ta ett stort steg framåt med sitt mobila operativsystem, och i en direkt jämförelse med Apples iPhone skulle det kunna stå sig riktigt bra.

Men – och detta är ett viktigt men – systemet är inte planerat att lanseras förrän 2009. Vilka funktioner som Apple kommer lägga in i iPhone tills dess, och vad som kommer händå med Symbian S60 och UIQ, återstår att se och det skulle vara förvånande om inte ett års utveckling för med sig en hel del.

Källa: Mobile-review.com.