När Steve Jobs i tisdags meddelade att det skulle kosta 20 dollar (155 kronor) att uppdatera mjukvaran till iPod Touch hördes spridda burop bland publiken på Moscone Center i San Francisco.

Under veckan som gått har protesterna tilltagit i styrka och nu har mer än 11 000 personer skrivit på en protestlista på nätet med krav på att uppdateringen ska vara gratis.

Frågan är emellertid varför Apple anser sig behöva ta betalt för just denna uppdatering när liknande uppdateringar till iPhone är gratis?

Den officiella förklaringen är skatteteknisk. Medan intäkterna för varje såld iPhone skrivs av under en period på 12 eller 24 månader skrivs intäkterna för iPod Touch av direkt.

I det senare fallet bör man enligt amerikansk lagstiftning inte tillföra ny funktionalitet till produkten i efterhand. Gör man det riskerar man nämligen att dömas för bokföringsbrott enligt Sarbanes-Oxley Act.

Ett liknande fall var aktuellt förra året då Apple krävde betalt för en mjukvara som uppgraderade Airport-korten i diverse Macmodeller till 802.11n. Den gången hamnade summan dock på beskedliga 1,99 dollar.

Anledningen till att Apple just nu är väldigt försiktiga med sådana här saker är företagets tvivelaktiga optionsaffärer. Eftersom man nu har myndigheternas ögon på sig har man inte råd att ta risker.

Det finns emellertid ett par frågor man kan ställa sig i det här ärendet.

För det första själva prisnivån. Varför ska man behöva betala just 20 dollar för iPod-uppdateringen och inte 1,99 dollar som för 802.11n-uppdateringen?

För det andra: hur kommer det sig att den kommande uppdateringen till AppleTV är gratis? Även i det fallet tillkommer ju ny funktionalitet.

För det tredje: var går gränsen mellan buggfixar och ny funktionalitet? Tidigare uppdateringar till iPod Touch har inte kostat pengar, trots ny funktionalitet. Samtidigt är det många nyheter i programpaketet som mer liknar buggfixar, till exempel möjligheten att flytta på ikoner.