ZDNet har sammaställt statistik som säkerhetsföretaget Secunia presenterat över säkerheten i olika operativsystem under det gångna året. Enligt dessa har det rapporterats om betydligt fler allvarliga brister i Mac OS X än sammantaget i Windows XP och Vista.

Hela 243 brister, varav 234 högst allvarliga, har hittills rapporterats till OS X under 2007. Detta gäller både Tiger och Leopard. Till Windows XP och Vista har tillsammans 44 säkerhetsbrister framkommit, varav 23 är högst allvarliga och 4 extremt allvarliga.

Windows Vista hade ensamt förre brister än XP, men flera allvarliga brister dök upp i Vista som inte fanns i XP. Någon statistik över skillnader mellan Tiger och Leopard har Secunia inte haft, men eftersom listan över rapporterade brister är längst i november och december kan man kanske dra slutsatsen att Leopard haft en del brister i samband med lanseringen, vilket inte är helt ovanligt.

Vad ZDNet inte har tagit med i sin sammanställning är någon statistik över till vilken grad dessa brister faktiskt har förekommit som redskap för exploatering ute i verkligheten.

MacWorld har räknat antalet utnyttja hål i Mac OS X till ett (1), där antalet drabbade användare var under hundra. Vi har ingen exakt statistik för Windows, men att fler än 100 användare drabbats lyder det nog ingen tvivel om.

Uppdatering:

Det har efter denna artikels publicering framkommit att sammanställningen bygger på felaktig information. Med andra ord finns det inga belägg för att Windows skulle ha färre säkerhetshål än Mac OS X. Läs mer i denna uppföljningsartikel.