ChangeWave Research har utfört marknadsundersökningar för att spå om framtiden på datormarknaden i flera år, och såg bland annat Dells nedgång innan den kom, och Hewlett Packards och Apples uppgång innan dessa besannades.

Enligt företagets senaste undersökningar av planerade datorköp de närmaste tre månaderna går Apple en riktigt ljus framtid till mötes. Andelen Macsugna konsumenter har ökat kraftigt den senaste tiden. Både för stationära och bärbara datorer låg andelen som allvarligt funderade på Apple på hela 29 procent. För två år sedan var samma siffror 16 procent för bärbara och 11 procent för stationära.

Den stora ökningen bygger bland annat på den så kallade "gloria-effekten", det vill säga att kunder som köpt en iPod eller iPhone och fallit för den även tenderar att vilja prova på Mac, men även att många kunder är missnöjda med Windows, och då speciellt nya Vista.

Nya Mac OS X Leopard har också gjort sitt, då 24 procent av de tillfrågade i ChangeWaves undersökning sade att det nya operativsystemet hade gjort de mer benägna att köpa en Mac den närmaste tiden.

ChangeWave har undersökt den amerikanska marknaden och det skall därför även påpekas att Apple har högre marknadsandel i USA än i resten av världen, vilket delvis beror på den höga genomsnittsinkomsten.

Dessutom vänder sig undersökningen inte till slumpvis utvalda personer utan medlemmar i företagets allians, vilket medför en något högre inkomst och mer kännedom om teknologi än medelinvånaren.

Detta betyder att vi inte skall förvänta oss att Apples marknadsandel helt plötsligt tar ett skutt upp till 29 procent. Istället kan dessa siffror peka på en allmän trend, och det är den stora förändringen mot tidigare som spelar roll.

Källa: Investor's Business Daily.