Svar: Detta med krånglande svenska bokstäver är nog en evig såpa! Min rekommendation har hela tiden varit ISO-8859-1 (”Latin 1”) för det är ändå den mest etablerade standarden. Det är vad jag själv kör med Eudora och har inte fått klagomål under 2000-talet. Annars verkar det finnas något av en konsensus att problemet mer eller mindre försvinner ifall man stänger av formatering av e-posten när man kör Mail.
Terminaltricken att ändra Mails förinställning är som följer:

defaults write com.apple.mail NSPreferredMailCharset ”XXX”

där XXX byts ut mot något av:
  • UTF-8
  • ISO-8859-1
  • Windows-1252

Rapporter om framgångar och motgångar har rapporterats i samtliga fall, så det är bara att välja någon och hoppas det fungerar! Det sista forcerar Windows-kodning på tecken vilket torde lösa problemet för just pc-användare, men det kan också skapa problem i andra sammanhang. En klen tröst i sammanhanget är att alla språk med bokstäver utöver vad som finns i engelska alfabetet får en släng av kinesiska i Outlook Express.