Svar: Kör du program i Classic-miljön och behöver skriva ut måste du inte nödvändigtvis ha en skrivare som klarar OS 9. Lösningen är att gå en omväg via Postscript-filer. Du genererar Postscript-filer genom att skapa en Skrivbordskrivare med Classic-programmet »Skrivbordskrivarverktyg«.

Använd alternativet Laserwriter 8 och »Postscript-tolk«. Spara utskriften som en Postscript-fil (ändelsen .ps). Öppna sedan filen med programmet Förhandsvisning i OS X och du kan nu skriva ut!