För den oinsatte kan olika versioner av samma typsnitt te sig aningen abstrakt och som något man nog inte behöver bry sig om. För tryckerier och andra som bryr sig kan det dock uppstå problem med dessa även om skillnaderna är väldigt små.

Ett exempel på det är Helvetica, ett av världens mest använda typsnitt. Detta har i och med Leopard blivit ett av systemets skyddade typsnitt, vilket innebär att man inte kan använda typsnittshanteraren för att stänga av eller byta ut den inbyggda versionen. Problemet är att denna TrueType-version av Helvetica skiljer sig en aning från de gamla PostScript- och Adobe OpenType-versioner som många är beroende av.

En läsare av vår amerikanska systertidning har dock hittat en lösning på detta. Det hela är lite krångligt, men troligtvis enklare än att behöva sitta och göra om layouten i alla dokument som använde den andra versionen av Helvetica.

1. Se till att vara inloggad som Administratör.

2. Öppna Typsnittsbok.

3. Öppna Inställningar.

4. Avmarkera "Varna mig om systemtypsnitt ändras".

5. Kopiera följande mapp till en säker plats på hårddisken:

/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A
/Frameworks/ATS.Framework/Versions/A/Resources/ProtectedFonts

Ta aldrig bort denna, då du kan behöva gå tillbaka till grundläget om något går fel.

6. Öppna mappen du nyss kopierade (originalet) och flytta typsnitten Helvetica.dfont och HelveticaNeue.dfont till papperskorgen.

7. Bekräfta med ditt adminlösenord.

8. Öppna mappen /System/Library/Fonts och släng bort Helvetica.dfont och HelveticaNeue.dfont.

9. Öppna din typsnittshanterare och aktivera den version av Helvetica som du föredrar.

10. Starta om Macen.