Hej Bengt! Du har rätt att vara förbannad och också rätt i tidningstester sällan tar upp sådana här problem. Det är i mångt och mycket en fråga om hur olika produkter svarar mot olika sorters användarmönster. Det vore en testares våta dröm, men att göra tester på detta är väldigt omfattande och alldeles för tids- och resurskrävande för att det en svensk datortidning ska ha möjlighet att göra dem. Men låt mig försöka sammanfatta situationen:
De allra enklaste och billigaste skrivarna är inte gjorda för att skriva ut »stora« volymer. Exakt var gränserna drar någonstans är uppgifter som sällan omtalas av tillverkarna. Men att skriva ut säg tio A4-foton om dagen, vilket tömmer bläcket inom några dagar, på de billigaste modellerna gör att skrivarhuvudena och bläcksystem säckar ihop. Jag har hört alla möjliga förklaringar som ökad risk för klumpbildning i bläcket till att det uppstår luftbubblor som hindrar bläcket att komma ut.

Däremot är alla tillverkare överrens om att när vi testare bara kör på tills bläcket är slut får vi inte en korrekt bild på hur skrivaren är tänkt att fungera. Detsamma gäller även dig som vanlig användare som pumpar utskrifter. De enklare modellerna är inte konstruerade för den belastningen utan för att fungera optimalt med några utskrifter om dagen. Bara det inte går flera veckor emellan för då riskerar bläcket torka. Ett allmänt tips är skriva ut en sida som rymmer en färgbild en gång i veckan för att hålla skrivaren ajour.

Är det stora volymer som ska skrivas ut är färglaserskrivare betydligt mer lämpade och tåligare. Är det fotografier som ska ut i många exemplar, fundera om inte en fotofirma kan göra det bättre och mer ekonomiskt. Då slipper du dessutom att vaka över datorn hela tiden.


Separata patroner och huvud. Epson och Canon har en teknik med separata bläckpatroner och separat skrivhuvud. Det betyder att när en färg är slut räcker det med att byta den mot en ny patron och inget slängs i onödan. Samtidigt innebär det att bläck pumpas runt i ett system som riskerar torka när skrivaren lämnas orörd under längre perioder. Att rensa systemet slösar ordentligt med bläck. Torkar bläcket i skrivarhuvudet är skrivaren mer eller mindre kaputt. Såvida huvudet inte kan bytas ut, vilket oftast bara är en finess på avancerade modeller.

Kombinerade huvuden. HP och Lexmark bygger ihop patroner och skrivarhuvuden där flera färger sitter i samma patron, till exempel CMY-patroner. Så när en av dessa färger tar slut måste hela patronen kasseras vilket många tolkat som en svår nackdel. Men fördelen med att bygga ihop allt i patronen är att ifall bläcket torkar räcker det med att byta patronen så får man ett nytt skrivarhuvud. Att göra rent huvudet tar också mindre bläck i anspråk. Det ena systemet är inte bättre än det andra. Båda har sin för- och nackdelar.