Svar:
1
Overscan beskär och zoomar. Nästan alla platta teve använder översvep, »overscan« vilket innebär att de beskär bildens kanter ett par procent och sedan zoomar in bilden. Denna behandling är till för att snygga till kanterna på bilden men helt onödig när man ansluter datorn eller hd-källor. Nu är overscan inte särskilt drastiskt vid filmvisning, men är väldigt störande för datorn då det bland annat klipper Macens menyrad. Overscan gör också att du omöjligen kan få pixelmappad bild eftersom pixlarna alltid skalas om. Förutom förlorad information i kanterna är det också en försämring av bilden! Det börjar tack och lov dyka upp reglage som låter dig stänga av översvep vilket är en förutsättning för pixelmappad bild.

2 Skillnad på panel och signal. Tevens upplösning hos själva bildpanalen är ingen som helst garanti för att den kan visa en signal med just den upplösningen. Många förutsätter att när en bildpanel har en viss upplösning kommer teven automatiskt att klarar av signaler i samma upplösning. Så är det absolut inte! Detta är tydligt med så kallade »Full HD«-teve vilka har 1920x1080 pixlar. Men de flesta »Full HD«-teve på marknaden kan ändå inte ta emot signaler som innehåller kompletta 1920x1080 pixlar.

3 Svartnivåer kan sota igen. En viktig kvalitetsaspekt på bilden är vilka svartnivåer som används. Hos datorn regleras att svart är värdet 0, »datorsvärta« och vitt är värdet 255. Värde 0 av rött, grönt och blått blir alltså svart. Värde 255 hos alla tre färger är vitt. Problemet är att i videosammanhang reglerar man svart till 16, »videosvärta« och vitt till 235. Vill teven ha videosvärta kommer ljusa och mörka delar att klippas som om kontrasten är kraftigt överdriven.
Bildens vita delar brukar klara sig bra från detta medan svärtan blir just överdriven. Skådespelare i mörka kläder blir till nattsvarta siluetter, detaljer i skuggor försvinner in i ett kompakt mörker och så vidare. Bilden återges helt enkelt felaktigt.
Därför bör den platta teven kunna återge datorsvärta på rätt sätt vilket är något man sällan vet innan man fått hem teven. Ett fåtal apparater klarar lyckligtvis att anpassa bilden efter vilken typ av signal som inkommer. Detta problem är väldigt vanligt då man ansluter mot tevens hdmi-kontakt.

4 Imperfekt återgivning. Många teveapparater som kan ta emot signaler pixelmappat, visar ändå upp fenomen som att det försvinner en rad eller kolumn pixlar i kanten. Vanligt är också att den allra yttersta kanten åt något håll visar skräpinformation. Rätt många apparater ger till exempel en grön rad eller kolumn av pixlar i någon kant. I värsta fall är det problem som att bilden visas förskjuten och du kan inte flytta den rätt.

5
Påverkan från reglage. Teveapparater har ofta tonvis med inställningar anpassade för att mjölka fram detaljer, kontrast och färger hos en tevesändning eller dvd-film. När datorns artificiella grafik utsätts för samma behandling ser det aldrig bra ut.
Se särskilt upp med för högt inställd kontrast och för mycket skärpa. Skärpekontroll hos en teve är som skärpan i Photoshop där den »fuskar« fram detaljintryck genom att förstärka kontrasten i kanter. På datorgrafiken innebär det främst att text och detaljer i gränssnittet får störande vita kantskuggor.

6 Här fungerar vga. Har teven en vga-anslutning brukar de ovanstående problemen undvikas och att du får inställningar för att justera exempelvis positionen på bilden. Nu är analog bildsignal känsligare för störningar och kvalitet på kablar och anslutningar. Ju högre upplösning på bilden, desto känsligare blir det. Men om du ändå inte får en dvi- eller hdmi-ingång att fungera bra, vad finns det då att förlora?
Så länge det handlar om korta kablar på två eller tre meter av god kvalitet och teven håller god klass är det närmast omöjligt att se skillnad på analog och digital bild. Ja, så länge teven är bra på signalhantering vill säga.

7 Nackdelen med vga är att den analoga signalen inte är idealiskt för pixelmappad bild på så sätt att tevens måste tolka signalen och lista ur var signalen börjar och slutar. Japp, du gissade rätt! En hel del platta teve klarar inte av detta utan förskjuter eller förvränger bilden så pass att du måste justera position, bredd och höjd med manuella reglage. Till exempel att bilden är för långsträckt och förskjuten några centimetrar åt höger när den visas på teven. Tyvärr har långt ifrån alla teveapparater reglage som låter dig fixa detta.

8
Till syvende og sist är det så att en hel del teveapparater inte vill visa en pixelmappad bild hur man än gör. Elektroniken är endast hjälpligt anpassad för datorer. Även fast det är en bredbildsteve med 16:9-format kanske apparaten bara tar emot en bildsignal om 1024x768 pixlar och dessutom visar den förvrängd. Trist, men så ser det ut plattevedjungeln. Här kan du kompromissa. Om 1366x768 pixlar inte fungerar kanske 1280x768 pixlar med lite lätt förvrängd bild fungerar nästan lika bra. Kanske kan du acceptera overscan eftersom du ändå ser mest på film. Kanske du kan programmera Macen att skicka ut en 720p-upplösning via hdmi och få en väldigt bra bild sånär som de sista perfekta pixlarna.