Apple har nu hotat den danska mobilkedjan Telekæden att vidta rättsliga åtgärder mot dem om försäljningen av upplåsta iPhones inte upphör omedelbart. Telekæden har via sin webbutik sålt importerade och upplåsta iPhones till ett pris av 5.889 danska kronor - och än så länge har Telekæden kvar sitt erbjudande.

Det är Apples danske rättsombud Johan Løje som i ett brev till Telekæden menar att butiksskedjan säljer olåsta iPhones utan Apples tillåtelse. Apple kräver därför nu att butikskedjan skall skriva på ett rättsligt bindande avtal som tvingar Telekæden att sluta sälja upplåsta iPhones och att de skall överlämna hela sitt lager av iPhones till Apple utan någon ekonomisk kompensation. Samtidigt vill Apple ha ersättning för den ekonomiska skada de lidit genom Telekædens försäljning, och vill dessutom ha ersättning för rättsliga kostnader. Som om detta inte räcker förbjuds dessutom Telekæden att någonsin sälja Appleprodukter igen - om inte Apple först ger tillåtelse.

“Vi ser Apples agerande och den attityd de har som ett hot mot de europeiska rättigheterna för fri rörlighet för varor. Varor ska få säljas fritt inom Europa, och bli prissatta fritt” säger Telekædens säljchef Klaus Engelbrecht och fortsätter “Vi anser inte att vi gjort något fel, vi behöver aldrig något uttryckligt godkännande från Nokia för att få sälja en Nokiamobil”.

Apple gav Telekæden en tidsfrist till 16.00 i fredags att svara, men Telekæden avser att svara under den kommande veckan.

Källa: Macnn.com (Ett forumtips av Callmexander)