Det är många som de senaste månaderna importerat amerikanska iPhones till Sverige. På sistone har det dock även dykt upp webbutiker som säljer färdighackade mobiler till konsumenter. Men eftersom mobilerna saknar CE-märkning är det faktiskt förbjudet att sälja och marknadsföra dem inom EU.

CE-märket signalerar att tillverkaren eller importören kan visa att produkten uppfyller vissa krav på säkerhet, hälsa och miljö. Saknas märket får produkten varken marknadsföras eller säljas inom EU. Den som bryter mot regeln kan dömas till böter.

CE-märkningens syfte är att garantera att en produkt uppfyller vissa krav, och är ett slags pass för produkten. En CE-märkt produkt kan tillverkas eller importeras för att säljas i vilket som helst av de länder som är medlemmar i EU / EES-området, och de olika länderna får inte sätta varken strängare eller mildare krav på produkten än de som anges i direktiven.Detta betyder att en produkt som uppfyller kraven i lagtexten och är försedd med CE-märkning med automatik samtidigt blir godkänd för försäljning i hela EU / EES utan ytterligare godkännanden i de olika staterna. Det kanske mest kända exemplet är bilar, som när de typgodkänns i vilket land som helst inom EU direkt blir godkända i samtliga länder.

Läs mer om CE-märkning hos Euro Info.

Källa:
AppleInsider (som dock missuppfattat reglerna kring CE-märkningen, och hävdar att produkter inte får användas inom EU om de inte är certifierade.)