Inom forskarvärlden är Wolfram Researchs Mathematica ett ofta använt redskap för allehanda matematiska analyser. I version 6 av programmet går det att skapa interaktiva dokument – det vill säga dokument där användare i efterhand kan ändra i den införda datan och direkt se resultatet.

Dessa dokument har hittills krävt att användaren har en full licens av Mathematica, vilket är en ganska dyr investering för den som inte själv behöver skapa dokument och utföra beräkningar och analyser.

Nu har företaget släppt ett program som vänder sig till dessa användare. Mathematica Player kan köra alla dessa dokument. Programmet är inte en tunn klient som kräver att beräkningar redan har gjorts, utan inkluderar hela Mathematicas beräkningsmotor.

Programmet kommer snart också i en Pro-version som kostar pengar. I denna version kan användare skriva in ny data via tangentbordet eller importera från andra filtyper, spara ändrade dokument, koppla upp sig mot databaser, med mera.

Mathematica Player finns till Mac OS X, Windows och Linux, och kan laddas ner här.