Mac OS X-tips: Allmän problemlösning


143. Du kan »kolumn«-markera i flera program, exempelvis Safari, Textredigeraren och i Förhandsvisinng. Håll ner Alternativ-tangenten så ändras pekaren till ett kors och du kan göra din markering. Du kan göra flera markeringar samtidigt om du håller ner Kommando-tangenten när du gör nästa markering.


144. När du redigerar text så kan du prova dessa kortkommandon:
Kontroll - A Hoppa till början av stycket.
Kontroll - E Hoppa till slutet av stycket.
Kontroll - D Radera framåt.
Kontroll - K Radera resten av meningen.
Kontroll - O Lägg till en radmatning, men stå kvar med pekaren.
Kontroll - T Hoppa en bokstav till höger och dra med bokstaven bakom insättningsmarkören.
Alternativ - Radera Radera ordet till vänster om insättningsmarkören.
Kontroll - B Flytta pekaren en bokstav bakåt.
Kontroll - F Flytta pekaren en bokstav framåt.
Kontroll - N Flytta pekaren ned en rad.
Kontroll - P Flytta pekaren upp en rad.


145. I Tiger är alla inställningsfilerna binära så det går inte att öppna dem i en textredigerare längre. Som tur är så är det enkelt att konvertera dem till XML i textformat igen. Öppna terminalen och skriv
plutil -convert xml1 xyz.plist
Nu går det bra att öppna den i Textredigeraren. För att konvertera tillbaka den till binär form så skriver du
plutil -convert binary1 xyz.plist
Du kan använda terminalen för att kontrollera att dina inställningsfiler inte har blivit korrupta. Öppna terminalen och skriv in
find ~/Library/Preferences -name “*.plist” -print0 | xargs -n1 -0 plutil -lint
Om du bara vill visa de inställningsfiler som har problem och inte se de andra så skriver du istället
find ~/Library/Preferences -name “*.plist” -print0 | xargs -n1 -0 plutil -lint | grep -v ‘ OK$’


146. Det går att reparera behörigheterna via terminalen. Skriv in
diskutil repairPermissions /
...å repareras de på din startskiva.


147. För att visa en hjälptext håller man ner alternativtangenten samtidigt som man rör pekaren över exempelvis en knapp som man vill veta vad den gör. Men i vissa program kan man få upp en lägre förklaring eller en fortsättning på den första hjälptexten genom att hålla ned alternativtangenten och också hålla ned kommando-tangenten.148. Du kan enkelt göra din egen bildspelsskärmsläckare. Lägg de bilder du vill ha i din skärmsläckare i en mapp. Döp om mappen till namnet på din skärmsläckare och lägg sedan till .slideSaver till namnet. Lägg din nytillverkade skärmsläckare i mappen Screen Savers i din biblioteksmapp.


149. Stäng av startljudet. Sätt din Mac i vila en stund innan du stänger av eller startar om den. Spela inte upp något ljud från din Mac innan du stänger av den. Nu kommer den att starta utan startljudet.


150. Höj eller sänk volymen utan plopp-ljudet. Håll ned shift-tangenten samtidigt som du trycker på F4 för att sänka ljudet, eller F5 för att höja ljudet så slipper plopp-ljudet. Om du har stängt av det inne i systeminställningarna så gör Shift att du istället hör ploppet.


151. Du kan ändra ljudvolymen via symbolen i menyraden via ikonen om du dragit dit den, men om du håller ändrar ljudvolymen men samtidigt håller alternativ-tangenten nedtryckt så kommer du istället att ändra varningsljudets volym.


152. Gör vilken mapp som helst till en bränningsmapp. Lägg bara till .fpbf till namnet på mappen. Klicka på Bränn och när du är klar så tar du bort filändelsen så får du tillbaka din vanliga mapp igen. Du kan inte göra om mappen i Finder. Det tillåter inte systemet så du får använda terminalen. Om din mapp heter dokument så skriver du
mv dokument dokument.fpbf
För att ändra tillbaka till en vanlig mapp igen så skriver du
mv dokument.fpbf dokument


153. Använd din Mac som väckarklocka. Öppna fliken Startobjekt under Konton i Systeminställningarna. Dra in en iTunes-låt som du vill vakna till. Ställ in tiden du vill vakna i Strömsparare, klicka på knappen Schema-läggning. Innan du stänger av din Mac så sätter du den i först i vila sen väcker du den och stänger av den (då slipper du vakna till uppstartsljudet).


154. Vill du inte starta om din Mac så kan du istället använda iCal. Ställ in ett datum och ändra sedan tid i infofönstret. Vill du vakna varje dag så ställer du in det i upprepa-menyn. Sedan ställer du in »Påminnelse« att »Öppna fil« och markerar den låt du vill vakna till.


155. I Mac OS X är alla mappar och filer som börjar med en punkt osynliga i Finder. Så om du enkelt vill gömma en fil så döper du bara om den med en punkt i början av namnet. Om du vill göra en mapp som heter dokument osynlig så öppnar du terminalen och skriver in
mv dokument .dokument
För att ändra tillbaka till en vanlig mapp igen så skriver du
mv .dokument dokument
För att se alla filer i terminalen så använder du ls -a istället för ls när du listar filer annars ser du inte filer som börjar med en punkt där heller.156. Om du använder Tangentbordsvisning och Teckenpaletten och vill nå dem på något annat sätt än via menyerna så kan du lägga till dem i Dock eller dra ett alias till din Programmapp. Tangentbordsvisning heter KeyboardViewerSer
ver.app
och finns i /System/Library/Components/KeyboardViewer.com
ponent/Contents/SharedSupport/

Teckenpaletten heter CharPaletteSer
ver.app
och den ligger i
/System/Library/Components/Cha
racterPalette.component/Contents/SharedSupport/


157. Börja skriv ett ord, tryck alt-esc eller F5 och du får upp en lista med förslag på ord från den inbyggda ordlistan. Du ändrar vilket språk du vill ha förslag på inne i stavningskontrollen i exempelvis Textredigeraren.


158. Om du behöver en Lorum Ipsum-text så finns det en med OS X. Den är gömd inne i Kom-ihåg-lapparna som finns i Program-mappen. Välj »Gå till mapp...« från menyn »Gå« i Finder och skriv in
/Applica
tions/Stickies.app/Contents/Resour
ces/

och öppna textfilen self_test.rtf.159. För att slå upp något i »New Oxford American Dictionary« eller »Oxford Writers Thesaurus« som följer med Mac OS X så markerar du en text, håller ned Kontroll och musknappen och väljer »Slå upp i ordlista« Du kan också markera en text och slå Kontroll-Kommando- D.


160. Gör din arbetskamrat sne. Om en Mac har rätt grafikkort så kan du rotera skärmbilden 90, 180 eller 270 grader. Håll ned Alternativ och klicka på Bildskärmar inne i systeminställningarna så kommer du åt inställningen.


161. Mac OS X har stöd för åtkomstlistor (Access Control Lists, ACL) som gör att man kan ställa in rättigheter mycket mer flexibelt än vad de normala »läsa«, »skriva« och »köra«-rättigheterna tillåter. Det går inte att ställa in dem via Finder, men via terminalen. För att aktivera åtkomstlistor för startskivan skriver du
sudo /usr/sbin/fsaclctl -p / -e
Skriv man acl i terminalen för att läsa mer om åtkomstlistor.


162. SQLite 3 finns installerad i Mac OS X. Vill du lägga upp en databas är det bara att sätta igång med SQL-anrop i terminalen. Skriv man sqlite3 i terminalen för att läsa manualen för SQLite.


163. Trimma dina Swapfiler. Ibland kan filerna som systemet använder för det virtuella minnet av olika orsaker bli väldigt stora. Du återställer minnet genom att starta om din Mac. Om du inte vill starta om så kan du avsluta dina aktiva program och logga ut. Vid inloggningsfönstret trycker du på ned-pil så en användare blir markerad, med en användare markerad håller du ner Alternativ och Shift-tangenterna och slår Retur. Nu visas rutorna med användarnamn och lösenord. I rutan för användarnamn skriver du in >Exit och nu ser du hur inloggningsfönstret startar om. Nu loggar du in som vanligt och nu har troligen dina swapfiler blivit färre och minskat i storlek.


164. Dela med dig av dina apparater. Du kan dela ut en skanner med Bildinsamling. Det går även bra att dela ut videokamera eller en digitalkamera till andra i din lokal. Men du kan även dela ut dina inkopplade apparater över internet. Om det finns stöd i kameran kan du till och med ta kort med den från en annan Mac. Koppla in din kamera och öppna Bildinsamling. Gå sedan till inställningarna och kryssa för »Dela ut mina enheter« under fliken »Delning« så får du upp en URL som det går att nå din kamera på.


165. Konvertera en textfil till en uppläst ljudfil. I terminalen kan du använda say kommandot för att konvertera en textfil till en ljudfil uppläst av någon av de inbyggda rösterna. I terminalen skriver du
say -v Victoria -f skrivenfil.txt -o taladfil.aiff
Där skriven fil är den fil du vill konvertera och taladfil är den upplästa filen. Du kan ändra Victoria till den röst som du tycker låter bäst. Du kan lyssna på rösterna inne i VoiceOver Utility som finns i din Verktygsmapp i Programmappen. Om du aktiverar Tal inne i systeminställingarna så kan du låta Mac OS X berätta skämt för dig genom att säga »Tell me a joke.« och sedan svara när din Mac pratar med dig. Håll ner Kontroll och Shift och dubbelklicka på den lilla runda manicken med mikrofonen i för att skicka ner den i Dock med en liten egen variant av förminskingsanimationen.


166. När du ska logga ut, sätta din Mac i vila eller stänga av den så kan du hålla ner Alternativ-tangenten samtidigt. Då utförs det du vill direkt utan någon dialogruta. Har du ännu mindre med tid så kan du använda ett kortkommando.
Kontroll-Kommando-Alternativ-Eject stänger av din Mac.
Kommando-Alternativ-Eject sätter din Mac i vila.
Kontroll-Kommando-Eject avslutar alla program och startar om din Mac.


Alla 166 tips för Mac OS X