Apples värde har som bekant ökat drastiskt de senaste åren. I fredags nådde företaget sin hittills högsta nivå och har nu ett värde på över 140 miljarder dollar (905 miljarder kronor). Vid en snabb jämförelse med ett antal andra bekanta storföretag ser man hur Apples ökade värde placerar företaget i den absoluta tätligan där förstås Microsoft leder.

Dell är numera långt efter Apple vad gäller företagets värde. Dells chef Michael Dell får säkert ofta påminnelser om hans uttalande att ifall han tog över Apple för några år sedan skulle han lagt ned företaget, sålt allt av värde och gett pengarna till aktieägarna. När Apple för första gången gick om Dell i värde skickade Steve Jobs ut ett e-brev till sina anställda för att påminna om Michael Dells uttalande.

Här är listan på några av de mer kända företagen och deras värde i dollar:

Grafik: Johan Niklasson

Nu gäller det för Apple att navigera klokt med iTunes och produktkvalitet - två områden som på senare tid vållat en del uppståndelse. iTunes då drm-frågan ställs på sin spets av vissa skiv- och TV-bolag och kvaliteten då de allt större serierna och lägre priserna på företagets datorer riskerar att ge fler "citroner" (lemons - prylar med flera fel och brister).