Mac OS X-tips: Spara terminalkommandon

53.Om du håller ned Alternativ, klickar på en symbol i dockan så göms alla andra program. Om du istället klickar på skrivbordet så göms alla aktiva program.

 54. Låt dina gömda program bli genomskinliga i dockan.
I terminalen skriver du
defaults write com.apple.dock show hidden -bool true
Om du vill ändra tillbaka så byter du ut true mot false i raden du skrev in.
defaults write com.apple.dock show hidden -bool false
För att det ska få effekt så startar du om dockan genom att skriva
killall Dock


 55. Du kan gömma dockan så att du slipper se den alls tills du väljer att visa den. Du gömmer den under menyraden överst på skärmen. I terminalen skriver du
defaults write com.apple.dock orientation -string top
Starta om dockan för att det ska få effekt. För att flytta tillbaka den så väljer du bara någon av de vanliga placeringarna av dockan inne under Applemenyn. För att visa och gömma den kan du använda kortkommandot Kommando - Alternativ - D.

56. Det går att dra urklipp till programsymbolen i dockan. Du kan exempelvis dra en webbadress till Safari. Den öppnas då i ett nytt fönster. Om du drar ett texturklipp till Safari så söker Safari i Google med texten som sökterm. Om du istället drar texturklippet till Textredigeraren så får du ett nytt textdokument med texturklippet i.

 57. Skivverktyg har en inställningspanel gömd i sig. I Finder, välj »Gå till mapp.« och skriv in /System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Versions/A/Resources/ så hittar du DiskImages.prefPane. Dubbelklicka på den så installeras den i Systeminställningarna.

58. Du hittar de olika inställningspanelerna här: /System/Library/PreferencePanes/ och därifrån kan du lägga till dem till verktygslisten eller sidofältet i Finderfönster så du snabbt kommer åt dem. Det går inte att lägga dem i dockan som vanliga program, utan de måste ligga på höger sida, tillsammans med mappar och papperskorgen. Vill du att de ska få kortare eller finare namn så gör du ett alias av dem och ändrar namnet på aliaset som du sedan lägger i dockan.


59. Starta terminalen och skriv emacs. Tryck på Esc-tangenten och sedan på X. Det ska stå M-x i statusraden. Skriv sedan in det spel du vill spela. Skriv gomoku för fem i rad. Du kan också spela Tetris, Solitaire, Pong och Snake.
För att prata med en terapeut så skriver du doctor. Tryck på Retur två gånger varje gång du har skrivit in dina svar.
För att avsluta slå Q och sedan Kontroll-X och sedan Kontroll-C för att avsluta emacs.


 60. Ordna till dina vanligaste terminalkommandon och spara dem så du enkelt når dem senare. Ändra bakgrundsfärgen eller lägga till en bild, rätta till fönsterstorleken och ställ in det teckensnitt du vill att det här terminalfönstret ska använda när du kör kommandot. Sedan väljer du »Spara som« från Arkivmenyn. Döp det till något som förklarar vad kommandot gör och om du vill ha flera olika utseenden på samma kommando så låter du namnet visa detta också, exempelvis Top Grön och Top Blå. I dialogrutan skriver du in ditt kommando (exempelvis /usr/bin/top -s0 30) i rutan under rubriken »Kör detta kommando (ange fullständig sökväg)«.
Nu kan du enkelt använda kommandot utan att behöva skriva in något i terminalen. Du väljer det bara under Bibliotek i Arkiv-menyn.

61. För att lära dig om olika kommandon i terminalen så öppnar du terminalen och skriver in man och kommandot du vill läsa om. Om du vill veta mer om hur man listar filer så skriver du man ls och då visas manualen för kommandot ls. För att avsluta manualsidorna trycker du ner Q-tangenten.

 62. När du vill få med sökvägen till en fil i terminalen så kan du antingen dra och släppa filen där du vill ha sökvägen eller kopiera filen i Finder och sedan klistra in den i terminalen där du vill ha sökvägen. Om du vill öppna platsen du har navigerat till i terminalen i Finder så skriver du open . så öppnas ett nytt fönster.


 63. Om du vill se vad som har hänt den här dagen tidigare i historien så öppnar du terminalen och skriver in
/usr/bin/grep -h `date +%m/%d` /usr/share/calendar/calendar.*
Du kan spara kommandot genom att välja Spara från Arkiv-menyn. Skriv in raden i textrutan under »Kör detta kommando (använd fullständig sökväg)« och kryssa för om du vill se informationen varje gång du öppnar terminalen eller bara kunna välja det under Bibliotek i Arkivmenyn.

 64. Du kan enkelt visa bildspel i Finder. Markera några bilder och håll ned Kontroll och musknappen så kan du välja Bildspel från menyn.


 65. När man visar ett Bildspel så går det att flytta panelen med navigeringskontrollerna. Enklast är att ställa pekaren på en av avdelarlinjerna och sedan flytta panelen dit där du vill ha den.

 66. Kortkommandot för att lägga en markerad fil eller mapp i papperskorgen är Kommando - Delete och kortkommandot för att tömma papperskorgen är Kommando - Shift - Delete. Om du också håller ned Alternativ så slipper du få frågan om du verkligen vill ta bort filen.


Alla 166 tips för Mac OS X