Mac OS X-tips: Öppna och spara smartare


39. Ett enkelt sätt att komma rätt i Öppna och Spara-dialogrutor är att dra in en fil eller en mapp till rutan längst till höger. Då förflyttas du dit i hierarkin.


40. När du ska spara en fil med ett liknande namn som en du redan har sparat så kan du klicka på den tidigare filen. Då får ditt dokument samma namn som filen du just klickade på.


41. Flytta dokument med proxysymbolen. Överst på namnlisten i alla dokument finns en liten symbol. Den här »proxy«-symbolen går att ta tag i och förflytta precis som du kan göra med den vanliga dokumentsymbolen. Klicka och håll ner musknappen någon sekund så att symbolen blir mörk och dra den sedan dit du vill.


42. Navigera via proxysymbolen. Om du håller ned Kommando samtidigt som du klickar på proxysymbolen så får du upp sökvägen fram till filen. Så om du har ett dokument öppet och vill öppna mappen som dokumentet ligger i så Kommando-klickar du på proxy-symbolen och väljer mappen ovanför så öppnas den mappen i Finder.


43. Om du håller ned Kommando-tangenten så kan du flytta på fönster bakom det fönster du arbetar i utan att de blir aktiva.


44. Lägg popup-mappar längst med skrivbordskanten. Öppna mappen som du vill använda och ställ in den som du vill att den ska se ut. Det kan vara smart att dölja sidofältet och verktygslisten. Dra sedan ner den till kanten i Finder så att bara namnlisten sticker upp. Dra en fil och stanna kvar en liten stund ovanpå namnlisten på mappen så öppnas den och när du släpper filen i mappen så stängs den igen.


45. Kortkommandona som finns i menyn »Tjänster« är lätta att missa. Här är några favoriter;
Kommando - Shift - Y skapar en ny Kom-ihåg-lapp med markeringen, som kan vara text och bild.
Kommando - Shift - B skickar filen via Bluetooth, exempelvis till din mobil.
Kommando - Shift - F söker i Spotlight med markerad text.
Kommando - Shift - L söker i Google med markerad text.


46. Installera meny-extra symboler för att få flera funktioner via menyraden. Exempelvis Mata ut, Classic, Fax och fler. De finns i mappen Menu Extras som ligger i mappen CoreServices. Den mappen ligger i Biblioteksmappen i System-mappen. Från Gå-menyn i Finder skriver du in /System/Library/CoreServices/Menu Ex
tras/
och där ser du »menuletterna«. De slutar på .menu och för att installera dem så dubbelklickar du på dem.


47. Vissa meny-ikoner får man lägga till genom att välja det i respektive program. Meny-ikonen för att låsa skärmen finns inne i inställningarna för programmet Nyckelhanterare som du hittar i mappen Verktygsprogram. Den heter Keychain.menu och ligger i /Applications/Utilities/Key
chain Access.app/Contents/Resour
ces/ om du vill lägga dit den själv.


48. Du flyttar runt meny-ikonerna genom att hålla ned Apple-tangenten och sedan dra omrking den ikon som du vill flytta på. Vill du ta bort någon så håller du ned Apple-tangenten och drar bort den från menyraden så försvinner den med en liten puff.


49. Kontroll - F2 markerar Applemenyn. Du kan sedan röra dig till alla olika menyer och menyval med piltangenterna. När du har hittat det du vill använda så trycker du Enter eller Retur. Vill du avbryta så trycker du ner Esc-tangenten.


50. Kommando - Shift - 3 tar en skärmdump av hela skärmen.
Kommando - Shift - 4 gör att du kan markera vad du vill ta en bild av.
Kommando - Shift - 4 och sedan mellanslag tar en bild av markerat fönster.
Om du också håller ner Kontroll så kommer bilden att hamna i urklipp och du kan klistra in den där du vill med Kommando - V.


51. Ändra skärmdumpsformatet till något annat. I terminalen skriver du
defaults write com.apple.screencapture type typ
Byt ut typ mot jpg, tif, png eller pdf.
Ändra platsen där skärmdumparna hamnar.
defaults write com.apple.screencapture location plats
Byt ut plats mot hela sökvägen dit där du vill att de ska hamna. (/screen gör att de hamnar i en mapp som heter screen och ~/sk gör att de hamnar i en mapp i din hemmamapp som heter sk.)
För att visa vilka inställningar som är aktiva så skriver du
defaults read com.apple.screencap
ture
Du behöver förmodligen logga ut och in igen för att formatet och platsen ska ändras. Du kan också använda terminalen. Skriv
killall SystemUIServer
...så får förändringen effekt.


52. Du tar fram programväxlaren för alla program du öppnat med Kommando-Tab.
Du måste hålla ner Kommando-tangenten för att programväxlaren ska stanna kvar, men du kan använda andra tangenter när du väl har tagit fram den.
Du kan hålla Tab intryckt för att växla mellan de olika programmen.
Om du håller ned Shift och trycker på Tab så cirkulerar du åt vänster.
Om du håller ned Kommando och trycker på < så cirkulerar du åt vänster. Du kan förstås även hålla den intryckt för att hoppa runt bland programmen.
Fram- och bakåtpil fungerar också för att cirkulera åt respektive håll.
Om du håller ner Kommando-tangenten så kan du släppa Tab-tangenten och istället använda musen för att välja program du vill växla till.
Om du har ett skrollhjul på din mus kan du använda det för att välja program du vill växla till.
H-tangenten gömmer det markerade programmet.
Q-tangenten avlslutar det.
Kommando och . eller Esc stänger ner programväxlaren.
Retur-tangenten eller mellanslagstangenten gör att du växlar till det markerade programmet.
Det program som du använde när du aktiverade programväxlaren är det som finns längst till vänster när du aktiverar den. Det bredvid till höger är det program som du använde innan det aktiva programmet. Det är enkelt att hoppa mellan två program. Det går att göra så snabbt att du inte behöver se programväxlaren över huvudtaget.


Alla 166 tips för Mac OS X