Neutroner som blir protoner skall vara den starkaste källan till elekticitet vetenskapen känner till, enligt NextenergyNews. Forskare hos U.S. Air Force Research Laboratory har tagit fram ett batteri de kallar "betavoltaic power cells" vilka framställs av halvledare och radioisotoper.

Batterier som bygger på denna teknik skall kunna ge ström under väldigt lång tid, utan behov av uppladdning eller påfyllning av material. Andra fördelar är att batterierna kan göras mycket tunna och små. Den isotop, tritium, som blir resultatet av den elektriska processen samlas upp i ett poröst kiselmaterial och när batteriet slutar generera ström är det helt harmlöst och oskadligt för miljön.

Batterier av denna typ är tänkta att användas till bärbara datorer, mobiler och annan portabel utrustning vilken kan dra nytta av fördelarna. Det skall dröja två till tre år innan batterier av denna typ finns att köpa.