Varje månad presenterar Net Applications statistik över antalet besökare till fler än 40 000 webbplatser och denna gång är det åter igen rekordmånga Macar online.

Besökarnas operativsystem noteras och denna mätning anses pålitlig eftersom den mäter verklig användning och inkluderar data från Nordamerika, Sydamerika, Europa, Australien och delar av Asien.

Sedan samma tid förra året har antalet Macar ökat med hela 40 procent och Macen som helhet skall alltså nu ha en marknadsandel i världen på 6.6 procent. Från augusti månad räknat är det en ökning med 14,5 procent.

Användningen av äldre Macar med Power PC-processorer minskar något vilket kan tolkas som att dessa användare byter ut sina äldre Macar mot nya IntelMacar.