Mac OS X-tips: Visa info på tre olika sätt


33. Visa info har tre olika lägen. Kommando - I visar en info-ruta för varje objekt. Kommando - Alternativ - I visar granskaren för de markerade objekten.

Om man ändrar sin markering så uppdateras informationen i granskaren. Kommando - Kontroll - I visar granskaren för de markerade objekten. Om du ändrar din markering så uppdateras inte informationen i granskaren och man kan öppna flera stycken för att jämföra informationen i fönstren.

Om du har markerat fler än tio filer och slår Kommando - I så kommer Finder bara att öppna ett fönster med granskaren för alla filerna istället för många info-rutor. Du ser skillnad mellan Visa info-rutan och Granskaren om du tittar noga på hörnen.

Mac OS X-tips: Så startas Finder om


34. Lägg till en bakgrundsbild eller färg till dina mappar.
För att snabbt kunna se skillnad på olika öppna mappar så lägger du till bakgrundsbilder eller bakgrundsfärger till dem. Ställ dig i den mapp du vill ändra och tryck Kommando - J eller välj »Visa visningsalternativ« från menyn »Innehåll«. I rutan som dyker upp ser du till att du har valt »Endast detta fönster« överst och sedan lägger du till din bild nederst i rutan.


35. Ändra fönsterinställningarna för många Finder-fönster samtidigt. Öppna Automator. Dra den mapp som innehåller alla mappar du vill ändra (du kan dra in hela din hårddisk) in till ett tomt Automator arbetsflöde (Det stora området till höger). Skriv in mappvy i sökrutan. Dubbelklicka på »Ställ in mappvy« Gör de ändringar du vill att dina fönster ska ha och kryssa för »Använd ändringarna för undermappar«. Klicka på Kör-knappen för att genomföra ändringen.36. Lägg till Avsluta i Finder.

defaults write com.apple.finder QuitMenuItem -bool yes
Starta om Finder för att menyn ska dyka upp I terminalen skriver du in
Kill all Finder
Nu finns avsluta med längst ned i Finder-menyn. Vill du starta Finder när du har valt avsluta från menyn så klickar du bara på Finder-symbolen i dockan. För att ta bort menyalternativet så skriver du samma som du gjorde tidigare, men byter ut yes mot no.
defaults write com.apple.finder Quit
MenuItem -bool no

...och startar om Finder.37. Du kan skriva ut en fil direkt från Finder. Markera filen du vill skriva ut i Finder och Kontroll-klicka på den. Från menyn kan du välja »Skriv ut«. Filen öppnas nu i det för filen förvalda programmet och skrivs ut.


38. Ordna tillfälligt filerna på ditt skrivbord i bokstavsordning (eller vilken ordning du vill). I Finder. Öppna Visningsalternativ från menyn Innehåll (eller slå Kommando - J) och kryssa för kryssrutan »Sortera efter...« (namn, ändringsdatum, skapelsedatum, typ, storlek eller märkning.) Filerna sorteras nu som du har valt. Stäng inte »Visningsalternativs-rutan«. Hitta filen du letar efter och märk upp den med en färg eller öppna den. Nu klickar du ur kryssrutan och då läggs alla filer tillbaka på sin tidigare plats igen.


Alla 166 tips för Mac OS X