Falkenbergs kommun har ett ramavtal med göteborgsbaserade Macåterförsäljaren MacForum för leverans och support av Macar. Martin Barregård (bilden) är VD på MacForum, och anser att samarbetet i projektet En-till-en har gått strålande.
- Detta den största enskilda leverans företaget har gjort, säger Barregård, och eftersom Macarna skall användas av unga skolelever utför man även installationer på plats tillsammans med elever och lärare.

Vad gör ett sådant här projekt speciellt?
- Det är viktigt att det fungerar som det ska och att man gör det tillsammans med kunden, speciellt när det skall användas på utbildningssidan med så unga elever. Man skall ha både kommun- och finanssidan, datorsidan och den pedagogiska personalen med sig. Man skall ha föräldrar och barn med sig. Så det är ganska mycket både vad gäller installation och utbildning, och att leverera Appledatorer i tid... det kräver att man har ett bra förhållande med leverantören annars blir det svårt.

Kristina Björn Idén bakom projektet är enligt Kristina Björn, IT-samordnare i Falkenberg, att skapa en bra miljö för elevernas lärande. Varje elev utrustas med en Macbook som de själva är ansvariga för. När MacForum levererade datorerna var det inte i form av färdiginstallerade maskiner och ett kuvert med användaruppgifter som man kan tänka sig. Istället fick varje elev packa upp “sin” dator och sätta sig ner för att själv skapa sitt administratörskonto och bekanta sig med sin tilldelade dator.

Genom att ge eleverna så stort ansvar, och låta de sköta om varsin Macbook som vore det deras egen, hoppas Kristina Björn att de skall komma att värdesätta dessa på ett helt annat sätt än vad de kanske skulle göra med allmänt tillgängliga datorer i skolan. Men, säger Björn, den egentliga avsikten med att ge varje elev tillgång till en egen dator är att den skall bli ett verktyg i lärandet och på så sätt hjälpa elever att uppnå de mål som satts i läroplanen.

Hur är det att ha Apple som leverantör i en sådan här situation?
- Det har blivit mycket bättre på senare år. Tidigare var Apple bra på högre utbildning, men lade inget krut på grundskola. De senaste två åren har det dock blivit ändring, vilket jag tror beror på framgångar med liknande men betydligt större satsningar inom skolväsendet i USA. Och just för pedagogiskt arbete – speciellt i yngre åldrar – är Macen väldigt lämpad.

Fakta

Västnytt hade ett inslag om skolan den 21/9, som finns att se på SVT:s hemsida, antingen som Real Media eller Windows Media. Projektets hemsida finns här.